Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Malmö högskolas vision, mål och strategier

Strategi 2020

En värld där mångfald, kunskap och kreativitet omsätts i handling för hållbar samhällsutveckling.

Malmö högskolas målbild 2020:

  • Malmö högskola är en global förebild för hur lärosäten genom forskning och utbildning tar en aktiv roll i hållbar samhällsutveckling.
  • Malmö högskolas forskning, utbildning och innovationsverksamhet är gränsöverskridande och har stort internationellt genomslag.
  • Malmö högskolas utbildningar präglas av hög kvalitet och relevans och studenterna är väl förberedda för ett föränderligt arbetsliv.
  • Malmö högskolas studenter och medarbetare är efterfrågade och har förmåga och vilja att göra skillnad.
  • Malmö högskola är en öppen, nyfiken och lärande organisation. Högskolan genomsyras av kreativitet och mångfald och vi tar gemensamt ansvar för kunskapsutveckling.

Sedan februari 2013 arbetar Malmö högskola utifrån den strategiska plattformen Strategi 2020. Högskolans medarbetare samt representanter för högskolans studenter och samarbetspartners har bidragit till att ta fram, kritiskt granska och utveckla innehållet i den strategiska plattformen. Strategi 2020 anger riktningen för våra högskolegemensamma beslut under perioden, och kompletteras och fördjupas av strategiska planer på fakultetsnivå.

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank