Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Samordning

Internrevisionen kan enligt Internrevisionsförordningen samordnas med andra myndigheter. Samordning av internrevision innebär att medverkande myndigheter kan använda internrevisorer som är anställda vid eller arbetar på uppdrag för annan medverkande myndighet för att utföra internrevisionsuppdrag. Samordnat arbete ska så långt möjligt utföras i enlighet med denna instruktion.

Senast uppdaterad av Johan Portland