Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Fakulteten för kultur och samhälle (KS) är ett mångvetenskapligt utbildnings- och forskningsområde som rymmer de fyra institutionerna Institutionen för globala politiska studier (GPS), Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3), Institutionen för urbana studier (US) och Institutionen för språkstudier (SPS).

Niagaras entréKultur och samhälle har cirka 4800 helårsstudieplatser och ca 320 medarbetare. Fakultetens medarbetare sitter i byggnaden Niagara på Nordenskiöldsgatan 1 i Malmö.

Fakulteten erbjuder ett rikt utbud av utbildningar som inriktar sig på globala samhällsprocesser och de skiftande konsekvenser de kan ha på samhälle och individer. Det handlar om grundläggande medborgerliga frågor, såsom demokrati, migration, integration, hållbar utveckling och olika aspekter av informations- och kommunikationsteknik. Många av utbildningarna ges på engelska, flera av programmen har gestaltande och tekniska inslag. 

Senast uppdaterad av Jerome Nilsson Aja