Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Praktik&Teori

Praktik&Teori är Malmö högskolas tidskrift om forskning, bildning och utbildning. Den vill bidra till den utbildningspolitiska debatten på ett nationellt plan och bland annat ta upp frågor som belyser samspelet mellan akademin och det omgivande samhället. Den ges ut av kommunikationsavdelningen. Redaktör är Magnus Sjöholm (0707-89 07 14).

I listan här nedanför kan du ladda ner de senaste numren av Praktik&Teori.

Praktik&Teori nummer 1, 2012 [pdf] Tema: Våld

Praktik&Teori nummer 2, 2011 [pdf] Tema: Kultur 

Praktik&Teori nummer 1, 2011 [pdf] Tema: Uppväxt

Praktik&Teori nummer 1, 2010
 [pdf] Tema: Danmark/Sverige

Praktik&Teori nummer 3, 2009 [pdf] Tema: Sverigedemokraterna

Praktik&Teori nummer 2, 2009 [pdf] Tema: Fusk

Praktik&Teori nummer 1, 2009 [pdf] Tema: Rosengård

Praktik&Teori nummer 4, 2008 [pdf] Malmö – kontrasternas stad

Praktik&Teori nummer 3, 2008 [pdf] Breddad rekrytering i Sverige och England

Praktik&Teori nummer 2, 2008 [pdf] Vad är en bra lärare?

Praktik&Teori nummer 1, 2008 [pdf] Malmö högskola 10 år

Praktik&Teori nummer 4, 2007 [pdf] Idrotten och akademierna

Praktik&Teori nummer 3, 2007 [pdf] Studentlivet

Praktik&Teori nummer 2, 2007 [pdf] Forskningsetik

Praktik&Teori nummer 1, 2007 [pdf] Forskarens roll i samhället

Praktik&Teori nummer 4, 2006 [pdf] Nobelpriset

Praktik&Teori nummer 3, 2006 [pdf] Samarbeten mellan lärosäten

Praktik&Teori nummer 2, 2006 [pdf] Forskningsfinansieringen efter propositionen

Praktik&Teori nummer 1, 2006 [pdf] Regionen och nya lärosätens placering

Praktik&Teori nummer 3, 2005 [pdf] Populärvetenskap

Praktik&Teori nummer 2, 2005 [pdf] Internationalisering

Praktik&Teori nummer 1, 2005 [pdf] Flervetenskap


Redaktör för publikationen till och med 2010 var Evelina Mildner Lindén, och fram till 2008 Sanna Holmqvist. Fram till 2003 gavs Praktik&Teori ut av Fakulteten för lärande och samhälle (f d Lärarutbildningen ) med Helena Smitt som redaktör.

Senast uppdaterad av Christian Callmer