Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Röstvård för pedagoger

Maria Södersten är logopoed och doktor i medicinsk vetenskap vid Huddinge sjukhus. Har har forskat kring röstvård och förslitningsskador i rösten och har tillsammans med Lärarförbundet tagit fram tips och råd för den som vill vara rädd om rösten

  • Ta röstvila på allvar. Om du kan påverka schemat, så lägg in pauser mellan lektionerna då stämbarnden får vila. Både femminuterspauser och längre
  • Drick mycket vatten. slemhinnorna behöver återfuktas så att det blir fuktiga och elastiska.
  • Undvik att harkla dig
  • Försök inte att överrösta buller. Gör dig hörs på annat sätt. Vänta tills barnen blir tysta innan du börjar prata

Bra att veta men svårare att lära sig på egen hand:

  • Gå inte upp i röstläge när du pratar starkare, utan håll kvar rösten i samma läge. då blir inte rösten så gäll och pressad. Försök att hitta mycket klang i rösten!
  • Tänk på hållning och andning. Koordinera andning och röstbildning. Slappna av.
Senast uppdaterad av Fredrik Svensson