MAH Logo

Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Organisation

Fakultetens för teknik och samhälle har cirka 3 000 studenter (ca 1 500 helårsstudieplatser) och omkring 100 medarbetare. Utbildningarna är fördelade på två institutioner: Institutionen för datavetenskap och Institutionen för medieteknik och produktutveckling.

Förteckning över institutioner, program och programledare

Fakulteten för teknik och samhälle leds av dekanus som utses av rektor. Till sitt stöd har dekanus en ledningsgrupp och en administrativ grupp. Fakultetsstyrelsen för teknik och samhälle ansvarar och beslutar om fakultetens strategiska utvecklingsplan och samlade strategier. 

För särskilda beredningsuppgifter finns en forsknings- och forskarutbildningsnämnd, en anställningsnämnd och en utbildningsnämnd.

Senast uppdaterad av Sara Appelquist