Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Lyssna! Föreläsningsserie

Lyssna! En populärvetenskaplig föreläsningsserie för musikintresserade. Nästa föreläsning: 22/4 kl 19.00Musik är för många en central del av livet. i lyssnandet kommer vila, utveckling och lust. vad lyssnandet betyder för oss och hur vi påverkas är något vi vill komma närmare.

Vi har därför engagerat fyra forskare som alla forskat kring musiklyssnande med utgångspunkt i sin vetenskapliga bakgrund: medicin, samhälls- och beteendevetenskap.

Genom att föreläsarna utgår från olika kunskaper och erfarenheter ser vi fram emot en spännande resa som gör det möjligt att förstå sitt eget musiklyssnande utifrån nya perspektiv.

Föreläsningsserien vänder sig till alla som lyssnar på musik och kräver inga särskilda förkunskaper. Någon anmälan till föredraget krävs inte.

Välkomna!

Daniel Hansson, Director Musices, Malmö högskola

Alla föreläsningar är gratis och hålls på Biblioteket på Orkanen, Malmö högskola, Nordenskiöldsgatan 10.

2 av 4 föreläsningar:
Alf Gabrielsson, professor emeritus i psykologi vid Uppsala Universitet, håller i föreläsning nummer två av fyra i seminarieserien Lyssna! Den här gången handlar det om hur vi människor påverkas och berörs av musik ur ett psykologiskt perspektiv.

Plats: Orkanenbiblioteket, Malmö högskola (Nordenskiöldsgatan 10)
Datum: 22/4
Tid: 19.00

Välkomna!

Senast uppdaterad av Jon Lundberg