Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Daniel Hansson, Director musices

Daniel Hansson är Director musices vid Malmö högskola och konstnärlig ledare för Malmö Akademiska kör och orkester samt Ensemble SYD. Han har studerat körledning för bland andra Erik Westberg och Eric Ericsson samt orkesterdirigering för Petter Sundqvist och Siegfried Naumann.

Malmö akademiska kör och orkester grundades av Daniel Hansson 1999 och båda har sedan dess utvecklats till nationellt ledande ensembler inom det studentbaserade musiklivet vid svenska universitet och högskolor. Hansson vårdar både den traditionella repertoaren men har genom åren verkat starkt för nutida musik genom ett stort antal beställningar och framföranden av nyskrivna verk. Väl genomarbetade tematiserade konserter som bildar en helhetsupplevelse av musik, text och ljus är kännetecknande för verksamheten. Bland årets musikaliska höjdpunkter i Malmös kulturliv är Malmö akademiska kör och orkesters sommar- och julkonserter – båda har blivit mycket välbesökta och uppskattade traditioner.

Med Malmö akademiska kör och orkester har Daniel Hansson även genomfört ett antal uppmärksammade internationella turnéer runt om i världen, exempelvis till Kina, Brasilien, Kuba och Mexiko. Likaså har ensemblerna även gjort ett antal skivproduktioner.

Ensemble Syd är södra Sveriges enda professionella vokalensemble och grundades av Daniel Hansson 2010. Också denna ensemble har gjort ett flertal nationellt och internationellt uppmärksammade turnéer och är även representerade på skiva.

Daniel Hansson har även lett produktioner med regionens symfoniorkestrar Malmö Symfoniorkester, Helsingborgs Symfoniorkester, men är också verksam internationellt och har bland annat gästat Monte Carlo Philharmonic Orchestra och Manaus Opera Chorus.

Daniel Hansson är också en uppskattad och efterfrågad pedagog och har lett ett antal kurser och seminarier i kördirigering. Han har undervisat vid Sveriges Körförbunds sommarkurser och har också varit internationellt verksam som gästlärare. vid Brescia Academu of Music, Universidad de Rio de Janeiro, Conservatorio Brasiliera, Londrina University och Tirana Academy of Music.

Daniel Hansson var även en av idégivarna och initiativtagarna till Körcentrum Syd, en centrumbildning vid Lunds Universitet som syftar till nätverksskapande inom körlivet i södra Sverige. Han är sedan inrättandet av verksamheten också ledamot i dess styrelse.

Daniel Hansson tilldelades 2003 Eric Ericson-stipendiet.

Kontakt:
E-post:
 Daniel Hansson
Telefon: 040-6657145
Mobil: 0706-760100
Adress: Malmö högskola, 205 06 Malmö.

Senast uppdaterad av Sarah Stancs