Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Konferenser

Konferensdeltagare på Slagthuset i Malmö

Internationella forskningskonferenser är viktiga mötesplatser för vetenskaplig diskussion, kunskapsdelning och nätverkande. Malmö högskola anordnar årligen ett flertal vetenskapliga konferenser.

Konferenskalender

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank