Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Pris för bästa avhandling


bästaavhandling
Varje år delar Malmö högskola på Årshögtiden ut pris för bästa avhandling.

2016
Anders Emilson, Fakulteten för kultur och samhälle: Design in the space between stories: Design for social innovation and sustainability – from responding to societal challenges to preparing for societal collapse

Julia Rönnbäck, Fakulteten för lärande och samhälle: Det är väl typiskt tjejer – om basket, kropp och femininitet

Artikel om pristagarna

2015
Åse Jevinger, Fakulteten för teknik och samhälle: Toward Intelligent Goods: Characteristics, architectures and applications.

Karin Örmon, Fakulteten för hälsa och samhälle: Experiences of abuse during the life course : disclosure and the care provided in a general psychiatric context

Artikel om pristagarna

2014
Yana Znamenskayas avhandling Effect of Hydration on Thermodynamic, Rheological and Structural Properties of Mucin

Kristina Lindström och Åsa Ståhls Patchworking Publics-in-the-Making. Design, Media and Public Engagement

2013
Alma Mašićs Investigation of a biofilm reactor model with suspended biomass 

Kristoffer Gansings Media Practices. Media Archeology, Art and Technological development 

2012
Sayaka Osanami Törngrens Love ain’t got no color? – Attitude toward interracial marriage in Sweden

Caroline Mellgrens What’s neighbourhood got to do with it

2011
Sofia Petréns Correction of unilateral posterior crossbite in the mixed dentition – Studies of treatment effects, stability and cost-effectiveness

2010
Vanja Lozics I historiekanons skugga – historieämne och identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle

2009
Ida Svendsens In vitro and in vivo studies of salivary films at solid/liquid interfaces

2008
Lotta BergmansGymnasieskolans svenskämnen – en studie av svenskundervisning i fyra gymnasieklasser

2007
Erling Björgvinssons Socio-Material Mediations – learning, knowing, and self-produced media within healthcare

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank