Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Om Malmö högskola

Utåtriktad, engagerad och nytänkande.
Som vill vara aktiv och göra skillnad – och som genom sin utbildning lägger grunden för din framtida karriär.
En samarbetspartner en av i landets, ja, kanske till och med Europas, mest spännande regioner.

Malmö högskola skapades sommaren 1998. På drygt ett decennium har lärosätet vuxit till att bli landets största högskola med 1800 anställda och drygt 24 000 studenter per år. Högskolan kännetecknas i dag bland annat av öppen och inkluderande atmosfär, internationell miljö samt moderna studieformer och flervetenskaplig utbildning och forskning.  

Utbildningarna attraherar många studenter. Många vill studera i centrala Malmö, på en högskola där nära kontakt med lärare är möjlig. Malmö högskola har en heterogen studentgrupp där många studenter är den första i sin familj som studerar vidare. Högskolan rekryterar idag nationellt och lockar ungdomar i Malmö, andra delar av Skåne och resten av Sverige men också studenter runtom i världen. 

Malmö högskola strävar efter att korta avstånd mellan student och lärare, mellan utbildning och forskning och mellan verksamheten och det omgivande samhället.

Forskningen står sig väl i konkurrens, såväl nationellt som internationellt. Förmågan att attrahera externa forskningsbidrag är god och den vetenskapliga produktionen ökar. Våra forskningsinriktningar finns inom nästan hela det vetenskapliga spektrumet. Forskningen har en flervetenskaplig prägel där olika discipliner förenas inom vetenskapliga områden, till exempel teknik med samhällsvetenskap. Malmö högskola har idag egna examensrättigheter i forskarutbildning i nästan hela verksamheten. 

Våra forskare kombinerar sin forskning med samarbete på bred front med näringsliv och offentlig sektor. Många av våra utbildningar innehåller verksamhetsförlagd utbildning, ”praktik”, och projektarbeten som genomförs i samarbete med olika aktörer och framtida arbetsgivare i samhället.

Malmö högskola profilerar sig genom ett nära samarbete med det omgivande samhället. Vi har satt vår prägel på och vi är en aktiv part i både Malmö, Skåne och Öresundsregionen. Samarbetspartners i Malmö, regionen och internationellt är på samma gång nödvändiga för att vi som lärosäte ska kunna medverka till kunskap och forskning som bidrar till ett hållbart samhälle och en värld som tar ansvar.

Vi ägnar mycket kraft åt att utveckla kvalitet och genomslag hos våra utbildningar – och vår forskning. Effekterna syns genom att högskolans forskning påverkar och utvecklar externa aktörer och hela samhällssektorer och genom att en överväldigande majoritet av våra studenter etablerar sig snabbt på arbetsmarknaden efter examen.

Styrkan och attraktionskraften i Malmö högskola ligger i att vi är ett ungt och framåtsyftande lärosäte som präglas av öppenhet, mångfald, kreativitet och ett stort samhällsengagemang.

Låter det intressant?
Du är alltid välkommen till oss på Malmö högskola – detta oberoende av om du vill börja studera, forska, arbeta som lärare eller administratör eller vill samarbeta med eller stödja oss.

Läs vår verksamhetsberättelse.
Du kan läsa mer om Malmö högskola i broschyren En ung och nyfiken högskola


Visste du att...

Malmö högskola är det lärosäte i landet som har största andelen kvinnliga professorer.

Antalet studenter vid Malmö högskola har fördubblats sedan starten 1998, nu studerar 24 000 studenter hos oss.

Entreprenörskap som ämne förekommer på mer än 60 av högskolans utbildningar.

Senast uppdaterad av Christian Callmer