Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Tema: Sexuell hälsa

I slutet av juni 2016 stod Centrum för sexologi och sexualitetsstudier, CSS, vid Malmö högskola värd när IASR, International Academy of Sex Reserach höll sin årliga konferens i Malmö. Sexuell hälsa är också temat för vårens nummer av tidskriften Aktuellt om Vetenskap & hälsa, som görs i samarbete med Lunds universitet och Region Skåne. På denna sida presenterar vi forskning inom fältet sexologi och sexuell hälsa vid Malmö högskola.

Blomma rosa

Världsdagen för sexuell hälsa

Måndagen den 5:e september hålls Världsdagen för sexuell hälsa på Malmö stadsbibliotek. Under edagen lyfts frågor om sexualitet kopplat till religion, kultur, livsfrågor och funktionshinder. 

Läs mer om dagen

folkhav

Oron stor för sex efter hjärtinfarkt

Det visar en stor studie som genomförs vid tolv svenska sjukhus.
Såväl patienter som anhöriga har bristande kunskap när det gäller sexuell aktivitet efter hjärtinfarkt.

Läs intervju med Carin Alm-Roijer

Lars Plantin

Från panik till bortglömd diagnos

Toleransen mot personer med hiv har ökat väsentligt de senaste decennierna, men än kvarstår viss rädsla nrä det handlar om intima situationer.

Läs intervju med Lars Plantin

Möllevången

När värderingar krockar

Vad händer när migranter möter svenska värderingar kring sexualitet som strider mot den egna kulturens normer? Forskaren Pernilla Ouis menar att samtal kring värderingsfrågor är nödvändiga.

Läs intervju med Pernilla Ouis

Lotta Holmstrom

Ungdomar och sexuella gränser

När ett nej inte uppfattas och leder till ett sexuellt möte som den ena parten inte vill vara med om. I en ny studie undersöker forskare gränsdragningar i sexuella situationer.

Läs intervju med Charlotta Holmström

Det sexuella livet

Det sexuella livet - lust eller lidande? Det är temat för senaste numret av Aktuell om Vetenskap & hälsa 

Läs tidningen 

Senast uppdaterad av Carolin Lind