Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Tema: Skola

Vi lever med globala utmaningar där skola och utbildning är avgörande för en människas livschanser. I ett axplock berättar vi om den forskning som bedrivs på Fakulteten för lärande och samhälle och som rör skola och lärande i mångspråkiga och mångkulturella miljöer, ämnesutveckling, läsning, bedömning med mera.

snabbspar_liten1

Ny lärarroll i Sverige inte enkel

Det är inte så enkelt att byta från en katederstyrd lärarroll i Syrien till en mer deltagarorienterad i Sverige. Yrkessvenskan är avgörande.

 
Det visar forskning om Snabbspåret

ideland_malin2_liten

Mobilitet flyktingskap och likvärdig utbildning

Vilka kunskaper bär flyktingar med sig till svensk skola, förskola och högskola? Vilka normer och villkor för integration finns? Vilka nya strategier för undervisning behövs? Vilka andra möjliga vägar för likvärdig utbildning behövs?

Läs mer om forskningsnätverket kring mobilitet och likvärdig utbildning

mangkulturell_skola200x200

Ny forskarskola i mångkulturell värld

Malmö högskola startar en ny forskarskola för ett 10-tal doktorander 2017 och en internationell gästprofessor. Fokus är lärandets villkor i en föränderlig och mångkulturell värld med globala utmaningar. Fler doktorander antas kommande år. Ambitionen är att skapa en nationell forskarskola med flera universitet. 

Läs mer om forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter.

Kontakta  Susanna Hedenborg 

anne_harju_liten

Nyanlända yngre barns lärande undersöks

Vad händer när barn från olika delar av världen samlas på en förskola? Hur ser barns utveckling och lärande ut i en flerspråkig och mångkulturell miljö? Universitetslektor Anne Harju leder forskningsprojektet:  

Opening up new spaces for preschool education in a diverse and migrating world

Läs intervjun: Nyanlända yngre barns lärande undersöks 

Språk och kunskapsutveckling i NO-ämnen

Hur går lärande i NO-ämnen till? Att förstå och lära sig ett skolämne handlar mycket om att förstå hur man talar och skriver om ämnet. Professor Maaike Hajer leder det tvärvetenskapligt forskningsprojekt utifrån heterogena gymnasieklasser.

Science and Literacy Teaching(SALT) 

magnusp_puff

Hur ser den passionerade läsaren ut?

I en tid då läsförmågan hos stora delar av befolkningen sjunker driver Magnus Persson ett forskningsprojekt kring passionen i läsning. 
Läs reportaget Den passionerade läsaren är en livsstil

Läs mer om forskningsprojektet Inlevelsens dialektik 

krig_liten

Historieundervisning ofullständig

Historieundervisningen i gymnasieskolan är koncentrerad kring innehåll medan metod,källhantering och tidsorientering är eftersatta. Det konstaterar David Rosenlund i sin avhandling i Historiska studier.
Läs mer om att Historia är mer än kungar och krig 

torun_mattson_liten

Dans kan förnya idrottsundervisningen

Ämnet Idrott och hälsa präglas fortfarande av tävling och rangordning. Torun Matsson visar i sin avhandling att ändrat undervisningsinnehåll där eleverna får vara med i skapande dans når fler. 
Läs intervjun med Torun Matsson
Läs avhandlingen Expressiva dansuppdrag i ämnet Idrott och hälsa 

Senast uppdaterad av Helena Smitt