Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Världsledande datavetare och atomfysiker blir hedersdoktor

2015-09-21

HEDERSDOKTOR. Charlotte Froese Fischer, professor i datavetenskap vid National Institute of Standards and Technology, NIST, i USA, utses till teknologie hedersdoktor vid Fakulteten för teknik och samhälle. 

 —  Utan samarbetet med henne hade vi inte varit så långt framme som vi är, säger Per Jönsson, professor i tillämpad matematik och docent i fysik vid Fakulteten för teknik och samhälle

Charlotte Froese Fischer
Charlotte Froese Fischer

Charlotte Froese Fischer är sedan många år tillbaka en världsledande forskare inom beräkningsvetenskap med inriktning mot atomfysik. Hon fick sin doktorsgrad i tillämpad matematik vid universitet i Cambridge med Douglas Hartree som handledare. Tillsammans programmerade de den första elektroniska datorn för att göra beräkningar på atomer. Professor Fischer har sedan dess utvecklat unika metoder för att med stor noggrannhet beräkna atomers egenskaper.

Avgörande bidrag till forskningen
Tillämpningarna är många och resultaten av beräkningarna är av avgörande betydelse inom områden som astro- och plasmafysik, men också inom specialiserade tillämpningar som avancerad tumörbehandling med så kallade Auger-elektroner. Hon har publicerat mer än 300 vetenskapliga artiklar, varav flera finns med i förteckningen av Citation-Classics i Current Contents. Som gästforskare vid Harvard var hon den första kvinnan som erhöll ett Alfred P. Sloan Fellowship för sina vetenskapliga insatser.

Starka band till fakulteten
Charlotte Froese Fischer har mycket starka band till forskargruppen i materialvetenskap och tillämpad matematik vid Fakulteten för teknik och samhälle. Per Jönsson hoppas att detta samarbete utvecklas ytterligare, och att fakulteten kan fortsätta stärka sin ställning internationellt.
— Vi har haft ett tätt samarbete kring utveckling av programvara när det gäller beräkningsproblem, och Charlotte Froese Fischer har i mycket hög grad bidragit till att fakultetens forskare har kunnat nå en stark internationell ställning, säger Per Jönsson.
Charlotte Froese Fischer är professorsförklarad i fyra ämnen:
— Med sitt breda kunnande och öppna och nyfikna förhållningssätt till vetenskap är hon en stor inspirationskälla för fakultetens forskningsmiljöer, säger Per Jönsson.

Sammanlagt utser Malmö högskola sju hedersdoktorer 2015:

  • Ilmar Reepalu, socialdemokratisk politiker och tidigare Malmö kommunstyrelses ordförande
  • Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd, (FARR)
  • Jan Thavenius, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Lunds universitet
  • Kari Fasting, professor i idrottssociologi och socialpsykologi vid Norges idrettshøgskole.
  • Dan Olofsson, entreprenör och Malmöföretagare
  • Charlotte Froese Fischer, Kanadensisk-Amerikansk emerita professor i datavetenskap och tillämpad matematik vid Vanderbilt University
  • Susanna Alakoski, författare, krönikör och dramatiker

Text: Magnus Jando

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank