Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Susanna Alakoski hedersdoktor på Hälsa och samhälle

2015-09-21

HEDERSDOKTOR. Prisbelönta författaren Susanna Alakoski blir filosofie hedersdoktor vid Fakulteten för hälsa och samhälle. Hon hedras för att, genom sitt författarskap, fördjupa förståelsen för människans utsatthet, något som vetenskapen kan ha svårt att åstadkomma.

Susanna Alakoski 2 foto Sara mac Mey

– Att bli hedersdoktor är omvälvande. Jag är själv socionom i botten och har ägnat mitt skönlitterära författarskap åt att utforska den utsatta människans livsvillkor och upplevelser. Att bli hedersdoktor är ett erkännande som knyter samman mitt yrkesliv, säger Susanna Alakoski, som den 16 oktober tar emot sin doktorskrans vid Malmö högskolas årshögtid. Dagen innan håller hon en öppen föreläsning med titeln " Det sociala".

Ur den utsattes perspektiv

När Susanna Alakoski studerade till socionom i början av 1980-talet hade hon själv funderingar på en forskarkarriär.
– Jag föreslog att jag skulle skriva en uppsats ur de mest utsattas perspektiv och uppmuntrades av min handledare. Men det visade sig ogörligt och jag insåg att mitt skönlitterära språk och sätt att angripa sociala problem och frågeställningar inte passar inom akademin, säger hon.

Samarbetar med forskare

Att hon valde den litterära banan istället för den akademiska har dock inte hindrat Alakoski att ha ett omfattande samarbete med forskare inom det sociala fältet.
– Jag föreläser ofta tillsammans med sociala forskare. Vi utgör ett bra team då vi kompletterar varandra. Forskare är ofta mycket skickliga när det gäller statistik och sociala förlopp medan jag med mitt sätt att gestalta människans utsatthet skapar en annan typ av begriplighet, säger hon.

Kompletterar vetenskapen

Tapio Salonen, dekan vid Fakulteten för hälsa och samhälle, håller med.
– Susanna Alakoski synliggör människoöden och erfarenheter som sällan uppmärksammas. Hon gör det dessutom på ett sätt som skapar en djupare förståelse för dessa människors villkor, något vetenskapen kan ha svårt att förmedla även om vi delar synsättet, säger han.

Uppskattas av studenter

Alakoski har skrivit en rad uppmärksammade böcker, bland annat Svinalängorna, Oktober i Fattigsverige och, senast, April i Anhörigsverige. Det är böcker som skildrar utsatthet, och som hjälper läsaren att förstå vad det innebär att växa upp i fattigdom eller att vara anhörig till någon som missbrukar.
– Jag läser mycket, bland annat forskning, om de frågor jag själv skriver om, säger hon.
Vid fakulteten ingår Alakoskis böcker i kurslitteraturen, något som uppskattas av såväl lärare som studenter.
– Jag får ofta mejl från studenter som berättar att mina böcker har vidgat deras perspektiv, hjälpt dem att förstå vad det är de kommer att möta i sitt yrkesliv och vad som krävs i detta möte, säger hon.

 

Sammanlagt utser Malmö högskola sju hedersdoktorer 2015:

  • Ilmar Reepalu, socialdemokratisk politiker och tidigare Malmö kommunstyrelses ordförande
  • Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd, (FARR)
  • Jan Thavenius, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Lunds universitet
  • Kari Fasting, professor i idrottssociologi och socialpsykologi vid Norges idrettshøgskole.
  • Dan Olofsson, entreprenör och Malmöföretagare
  • Charlotte Froese Fischer, Kanadensisk-Amerikansk emerita professor i datavetenskap och tillämpad matematik vid Vanderbilt University
  • Susanna Alakoski, författare, krönikör och dramatiker
Senast uppdaterad av Charlotte Orban