Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Studenter som medskapare av undervisning

2015-05-27

Hur kan studenter bli medskapare av undervisningen? Nyligen avslutades ett projekt, där bibliotekarier i samarbete med studenter har undersökt olika metoder för just detta.

Många bibliotekarier undervisar regelbundet studenter i hur man söker, samlar och värderar information. 2014 fick Bibliotek och IT pedagogiska utvecklingsmedel från Utbildningsberedningen för att undersöka hur studenter skulle kunna bli medskapare av den här undervisningen. En projektgrupp bildades med fem bibliotekarier och två studenter, där alla deltog lika mycket.
– Studentinvolvering är något som är bra för både de anställda och oss studenter, säger Therez Erlandsson, en av de deltagande studenterna.

– Som student får man möjlighet att påverka verksamheten som vi trots allt är en stor del av. Kunskap och förståelse ökar när man arbetar över traditionella gränser.

Testat metoder
Syftet med projektet var att undersöka metoder för hur studenterna aktivt kan involveras mer i själva utformningen och planerandet av undervisningen. Projektgruppen har främst arbetat med studenter i specialpedagogik och kriminologi och testat flera metoder: en tänke-tank, en idéverkstad och en Facebook-utvärdering.
– För att lyckas med studentinvolvering krävs en deltagarkultur. Det är nödvändigt att alla inblandade har en sådan inställning. Ofta är det enkelt i teorin men en helt annan sak i praktiken, säger bibliotekarien Jenny Magnusson.

Fortsatt utveckling
Bibliotekarierna kommer att arbeta vidare med resultaten och fortsätta utveckla metoderna i den egna undervisningen.
– Förhoppningsvis kan vår rapport leda till att fler inser hur mycket man måste arbeta med deltagarkultur. Andra på högskolan kan självklart använda sig av de metoder som vi testat, säger Martina Vall.

Text: Eva Tornbjer

Senast uppdaterad av Eva Tornbjer