Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Spaning på sexualundervisning på landets lärarutbildningar

2016-02-19

FORSKNING: Hur ser sex- och samlevnadsundervisningen ut på Sveriges lärarutbildningar? Två forskare på Malmö högskola ska nu tillsammans med RFSU undersöka detta, på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

- Vi befarar att det ser mycket olika ut, säger professor Bodil Liljefors Persson på Malmö högskola. Ändå är det ett synnerligen viktigt kunskapsområde som alla lärarstudenter borde rustas med.

Historiker Irene Andersson och religionsvetare Bodil Liljefors Persson menar att lärarstudenter dels behöver kunskaper om exempelvis sexualsyn, genus, diskriminering, hbtq och hedersrelaterd problematik. Men det handlar även om didaktiska frågor som förhållningssätt, metoder, klassrumssituation, värderingar m.m.

Inte obligatoriskt
Trots att sex- och samlevnad har en framträdande plats i skolans styrdokument är det inte ett obligatoriskt ämne i lärarutbildningarna, förutom i grundlärarutbildningen 4-6.

-Kunskaperna om hur undervisningen på lärarutbildningarna ser ut rörande prevention, hiv, sexuell hälsa, kön och andra faktorer som påverkar sexualitet och relationer är liten, säger Irene Andersson. Vi vet inte ens hur det ser ut för de blivande 4-6 lärarna, trots att det finns som mål i examensordningen.

irenea_bodillp_hanso3Fr.v.Irene Andersson, Bodil Liljefors Persson och Hans Olsson

Vad forskarna nu ska göra tillsammans med Hans Olsson, sakkunnig i sexualundervisning på RFSU, är att kartlägga och analysera undervisningen på Sveriges lärarutbildningar och skriva en rapport till Folkhälsomyndigheten. De börjar med att gå igenom webbplatser för att se hur sex- och samlevnadsundervisning skrivs fram i kursplanerna på de 28 olika lärarutbildningarna för blivande förskollärare, grundlärare och ämneslärare. Dessutom kommer de göra intervjuer med lärarutbildare som är engagerade i jämställdhet, sexualitet, kön och relationer. Dessutom görs nordiska och internationella utblickar.Undersökning och rapportskrivande ska vara klart i slutet av december 2016.

2004 stora variationer
Senaste kartläggningen kring lärarutbildningarnas sex- och samlevnadsundervisning gjorde RFSU 2004.
- Den gången framkom stor variation mellan lärosätena och bara sex procent av de blivande lärarna fick någon undervisning i sex- och samlevnad, säger Hans Olsson.
Sedan dess har läroplanerna för grund- och gymnasieskolan skärpts vad gäller sex- och samlevnadsundervisning. Det innebär att eleverna ska få undervisnings i exempelvis sexuell hälsa, könsroller, identitet, könssjukdomar, diskriminering m.m. Men i senaste Ungdomsbarometern tyckte bara var femte tillfrågad elev att sex- och samlevnadsundervisningen var ganska eller mycket bra.

Vad hoppas ni då uppnå med er rapport när den är klar i december?
-Att rapporten väcker genklang och opinion, säger Bodil Liljefors Persson. Det är dags att lärarstudenter på allvar bildar sig inom detta viktiga kunskapsområde. Relationer är A och O.


Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank