Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Resultat av hälsoprojekt för nyanlända presenteras

2015-05-28

FORSKNING. Forskningsplattformen MILSA leds av Malmö högskola och Länsstyrelsen Skåne. Nu presenteras de första preliminära resultaten i några av projekten.

– Vi har arbetat med MILSA i 2,5 år och jag vågar påstå att vi har gjort skillnad. Nu talar även man på nationell nivå om hälsans betydelse för nyanländas etablering. Inom MILSA har vi tagit fram modeller som utgår från de behov som finns, säger Katarina Carlzén på Länsstyrelsen Skåne, en av projektledarna för MILSA.

– Genom följeforskning har vi haft en möljlighet att påverka arbetsprocesser. Samarbete mellan aktörer gör att vi öppnar upp och undkommer flaskhalsar. Till exempel har vårdcentraler, Region Skåne och Arbetsförmedlingen i ett projekt arbetat tillsammans, säger Carin Björngren Cuadra, projektledare för MILSA vid forskningscentrumet Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare – MIM vid Malmö högskola.  

– Vi hoppas att MILSA ska ge verktyg och inspirera politiker och de som arbetar med nyanlända, säger Carin Björngren Cuadra.

Projekt som fortsätter 
MILSA startade med stöd av Europeiska flyktingfonden, men kommer att fortsätta som en del inom den ordinarie verksamheten i Partnerskap Skåne, där Länsstyrelsen Skåne och flera andra skånska aktörer arbetar med att utveckla ett inkluderande mottagande. På en konferens 28 maj tar över 250 deltagare del av de första, preliminära resultaten av de projekt som har startat. 

Några exempel på projekt
Slobodan Zdravkovic, fil dr i medicinsk vetenskap, epidemiologi, vid Malmö högskola har utformat en hälsoenkät för nyanlända. Den delas ut av Länsstyrelsen Skånes samhälls- och hälsokommunikatörer under ett år.

Anna Fabri, doktorand vid Malmö högskola har undersökt metoder för att utveckla hälsoperspektivet bland nyanlända.

Text: Charlotte Orban

Senast uppdaterad av Charlotte Orban