Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Rektor bjuder in högskolans lärare och forskare till workshop om fokusområden

2016-05-12

INBJUDAN. Malmö högskolas verksamhet ska profileras för att bättre kunna bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Därför bjuder rektor Kerstin Tham in högskolans lärare och forskare till en heldagsworkshop i augusti – som syftar till att definiera fokusområden samt  initiera forskarnätverk inom dessa fält. 

   kerstintham
  Rektor Kerstin Tham vill formulera högskolans fokusområden tillsammans med högskolans medarbetare.

”En värld där mångfald, kunskap och kreativitet omsätts i handling för hållbar samhällsutveckling.” Det är Malmö högskolas vision som finns nedtecknad i det övergripande styrdokumentet ”Strategi 2020”. Av samma dokument framgår det även att en av de viktigaste strategierna för att nå lärosätets vision är att högskolans ”utbildning och forskning ska profileras för att möta de utmaningar samhället står inför”.
För att förverkliga detta har rektor Kerstin Tham och övriga i högskoleledningen nu initierat ett arbete för att definiera några gemensamma fokusområden för flervetenskaplig forskning, utbildning samt samverkan och innovation – som har sin utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar.

Kerstin Tham poängterade vikten av profilering och högskolans behov av fokusområden redan i sitt installationstal i februari och hon lyfte ämnet även under högskoleledningens informationsmöte på Odontologiska fakulteten i början av förra månaden.
Nästa steg är nu att få medarbetarna att bli än mer involverade och delaktiga i denna strategiskt viktiga process – därav inbjudan till högskolans lärare och forskare till aktuell workshop.
– Jag hoppas att så många som möjligt ska spara datumet (19 augusti) i sina kalendrar.
– Det är inte bara vi i ledningen som ska formulera och skapa våra fokusområden, utan det är något vi ska göra tillsammans, säger Kerstin Tham.

En inbjudan med mer detaljerad information om mötet 19 augusti kommer att skickas ut till högskolans lärare och forskare inom några veckor.    

Text: Per M Eriksson

Senast uppdaterad av Johanna Svensson