Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Professor Kari Fasting utnämns till hedersdoktor

2015-09-21

HEDERSDOKTOR: Kari Fasting, en av världens mest kända idrottsforskare, blir hedersdoktor på Fakulteten för lärande vid Malmö högskola. Hon är professor emeritus vid Norges idrottshögskola och har i hela sin yrkeskarriär förenat forskarlivet med kampen för rättvisa inom idrotten.

- Jag ser det som en stor ära att bli hedersdoktor. Det är också en acceptans för de frågeställningar kring jämställdhet, jämlikhet och mångfald som jag arbetar med.
Kari Fasting har kombinerat sin passion för rättvisa med sin forskning och har ett starkt samhällsengagemang. Hon har kämpat för att barn och kvinnor inte ska bli trakasserade inom idrotten.

Fasting är knuten till Idrottshögskolan i Norge men har arbetat över hela världen som gästprofessor, handledare och ledare för vetenskapliga projekt, granskare till olika vetenskapliga tidskrifter, ledare i flera internationella idrottsvetenskapliga organisationer m.m.

Är det något område där du menar att dina forskningsresultat spelat en avgörande roll för idrottsrörelsen?
kari-fasting_liten- Ja sexuella trakasserier och övergrepp inom idrotten. Här har jag arbetat för Internationella Olympiska kommittén, FN-organet UNICEF och Tjeckiens och Norges olympiska kommittéer.
Fasting har påverkat alltifrån små idrottsklubbar i Norge ända upp på det internationella planet.  

Har du varit bekväm för idrottsrörelsen?
- Nej absolut inte, men de senaste 10-15 åren har förhållandet blivit bättre.

I motiveringen till hedersutnämningen kan man läsa att Fastings långa engagemang för frågor som rör rättvisa är extra viktiga för Idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Vid institutionen finns en grundläggande vision om att forskning, utbildning och samverkan ska leda fram till skapandet av en hållbar idrott.

Sammanlagt utser Malmö högskola sju hedersdoktorer 2015:

  • Ilmar Reepalu, socialdemokratisk politiker och tidigare Malmö kommunstyrelses ordförande
  • Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd, (FARR)
  • Jan Thavenius, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Lunds universitet
  • Kari Fasting, professor i idrottssociologi och socialpsykologi vid Norges idrettshøgskole.
  • Dan Olofsson, entreprenör och Malmöföretagare
  • Charlotte Froese Fischer, Kanadensisk-Amerikansk emerita professor i datavetenskap och tillämpad matematik vid Vanderbilt University
  • Susanna Alakoski, författare, krönikör och dramatiker

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Raymond Erming