Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

När Malmö högskola tog form

2015-04-28

NY BOK. Den totala entusiasmen inför något nytt och annorlunda där alla idéer var välkomna. I en ny bok tecknas bakgrunden till att Malmö högskola kom till. Redaktören Roger Johansson har gått igenom arkiv och tidningsklipp och intervjuat personer som var med vid starten.

Roger Johansson
Roger Johansson är redaktör för boken

– Vilka var idéerna, tankarna och visionerna?  Varför finns vi, helt enkelt? Det är viktigt att blicka tillbaka och reflektera, se vad vi ville uppnå och vad det blev av det, säger Roger Johansson, professor i historia och föreståndare för Institutet för studier i Malmös historia.
Avgörande för tillblivelsen var, menar han, entusiasmen och den politiska enigheten i Malmö. Det fanns stora förhoppningar om att den nya högskolan skulle skapa en positiv utveckling för Malmö och bryta den katastrofstämning som hade rått under 1990-talets första år. Lars Engqvist, vid den tiden chefredaktör för tidningen Arbetet, uttryckte det kärnfullt att man tidigare alltför länge stått ”med ryggen mot Lund och med näsan mot Kockums”.

Motstånd från Lunds universitet
Det fanns också ett motstånd från Lunds universitet.
– Man ifrågasatte den akademiska kvaliteten och varför man skulle ha ytterligare ett lärosäte så nära. Det fanns tankar på att Lunds universitet skulle starta ett campus i Malmö. Samtidigt ska detta inte överdrivas. Det var Lunds dåvarande rektor Boel Flodgren som skrev under på högskolans första examensrättigheter vid Imer, säger Roger Johansson, som själv jobbade på Lärarutbildningen och satt i områdesstyrelsen för nya Miljöprogrammet.

Sökte nya vägar ur krisen
I arbetet har han grundligt gått igenom såväl Malmö högskolas som Malmö stads arkiv men också tidningsklipp.
– Mediebilden är väldigt positiv, vilket är ovanligt i Malmö där man oftast är emot saker och traditionellt varit extremt fientligt inställd till allt akademiska. Men ”nu så”! Man letade efter nåt annat efter krisen på 1990-talet, nya vägar, säger Roger Johansson.
När han gått igenom materialet har han återupplevt uppslutningen och entusiasmen kring bildandet av den nya högskolan.
– Såväl lärare som ledning besjälades av att skapa något nytt: flervetenskaplighet, samverkan med samhället, nya undervisningsformer. Alla idéer var faktiskt välkomna.
Vad vill du att boken ska leda till?
–Jag hoppas det blir en diskussion om var vi står i dag. Lever vi upp till våra visioner från starten? säger Roger Johansson.

Text: Magnus Jando

Senast uppdaterad av Magnus Jando