Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Lärandemiljön förbättras på Orkanenbiblioteket

2015-09-11

Orkanenbiblioteket, interiör

BIBLIOTEK. Fler studieplatser och tydligare skyltning. Det vill många av Orkanenbibliotekets besökare ha, visar en enkät som gjordes strax före sommaren. Flera förbättringar av lärandemiljön är nu på gång i biblioteket.

Ungefär 700 personer svarade på enkäten om lärandemiljön på Orkanenbiblioteket, som skickades ut till samtliga studenter som har varit aktiva låntagare det senaste året. Svaren var inte entydiga, men tillgång till fler studieplatser är något som önskas av många. Särskilt efterfrågade är studieplatser som vetter mot havet eller finns i den tysta zonen.

– Vad det är för typ av platser är däremot väldigt olika. Vissa vill ha fler soffor, andra vill ha fler skrivbord eller ståplatser. Variationen är viktig för att kunna studera effektivt, säger bibliotekarien Ann-Sofie Olsson, som arbetat med enkäten.

Biblioteket har avsatt pengar i budgeten för förbättringar i lärandemiljön och nu börjar arbetet med att välja vilka möbler som ska bytas ut.

30 procent av de tillfrågade upplevde att de hade svårt att hitta i biblioteket. Detta ska bli lättare bland annat genom att flera kartor placeras runt om i biblioteket samt att korridorerna fått gatunamn. 25 procent av enkätsvaren tog upp ljudnivån i biblioteket som ett problem. Under sommaren har ljudabsorbenter satts upp och den tysta zonen har blivit tydligare avgränsad genom flytt av bokhyllor som dämpar ljudet. Fler växter har också inhandlats.

Många bra tankar och idéer kring vad som kan göras för att förbättra lärandemiljön kom fram i enkäten.

– Bland annat tittar vi vidare på idén om att ha en särskild dator för dem som bara snabbt vill logga in och skriva ut något. En förslagslåda har också satts upp vid entrén, där alla kan lämna fler förslag på hur vi gör lärandemiljön ännu bättre. Men det går förstås lika bra att mejla oss, säger Ann-Sofie Olsson.

Text: Eva Tornbjer

Senast uppdaterad av Eva Tornbjer