Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kollegialt lärande mellan bibliotek

2015-10-22

SAMVERKAN. Under torsdagen samlas bibliotekarier på alla utbildningsnivåer, från förskola till högskola, till ett så kallat Teach/Bib Meet på Malmö högskola.

– Även om vi arbetar med olika målgrupper så har vi mycket gemensamt eftersom vi alla deltar i ett utbildningssammanhang, säger bibliotekarien Jenny Magnusson, som är med och arrangerar.

Skolbibliotekarierna är verksamma i Malmö stad och de deltar i Teach/Bib Meet för andra gången. Malmö högskolas bibliotek samarbetar med Pedagogisk Inspiration Malmö, en enhet i den kommunala förvaltningen som ska stödja utvecklingsarbete i skolan.

TeachMeet är ett etablerat begrepp som innefattar erfarenhetsutbyte, nätverkande och kollegialt lärande. Det är ett informellt möte, ofta med 5-minuterspresentationer, för att dela erfarenheter kring undervisning. Här är inriktningen bibliotekens pedagogiska verksamhet.

– Det är intressant för oss på högskolebiblioteket att ta del av och inspireras av vad som görs ute på skolorna, att dela erfarenheter och idéer. Vi fungerar ju som en resurs för elever eller studenters lärande allihop, säger Jenny Magnusson.

Presentationerna och diskussionerna på Teach/BibMeet spelas in och finns sedan tillgängliga både på Malmö stads och Malmö högskolas biblioteks webbplats.

Text: Eva Tornbjer

Senast uppdaterad av Eva Tornbjer