Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Professor Jan Thavenius utnämns till hedersdoktor

2015-09-21

HEDERSDOKTOR: Jan Thavenius,professor emeritus, blir hedersdoktor på Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö högskola. Han är en stridbar litteraturvetare och debattör och har skrivit en mängd böcker och artiklar om den svenska skolan, dess framtid och utveckling.

jan_thavenius- Det är roligt och hedrande, säger Jan Thavenius ödmjukt. Men jag har alltid gjort saker som inte riktigt passat i akademin.

Ett postlitterärt samhälle
Redan på 1970-talet satte han den kritiska ämnesdidaktiken på både forskar- och skolsamhällets agenda. Han har bland annat skrivit böcker som Svenskämnets kris, Svenska i verkligheten, Det postlitterära samhället och Den motsägelsefulla bildningen. I motiveringen till utnämningen som hedersdoktor står att han ”skrivit ett stort antal ämneshistoriska och ämnesteoretiska verk som fortfarande utgör självklara referenser inom det svenska och nordiska modersmålsdidaktiska forskningsfältet.”

Kultur i skolan
Han var tidigare professor i litteraturvetenskap i Lund. Under en period  i början av 2000-talet blev han professor på lärarutbildningen på Malmö högskola, där han var med att förstärka forskningsmiljön Svenska med didaktisk inriktning. I slutet på 1990-talet fick han tillsammans med Lena Aulin-Gråhamn ett flerårigt regeringsuppdrag kallat Kultur i skolan. Det resulterade i ett stort antal rapporter och böcker som borrade i hur vi tänker kring relationen mellan estetik, kulturliv och skola.

- På senare år har jag även ägnat stor kraft och tid åt nättidskriften Skola och samhälle, S.O.S., säger Jan Thavenius. Här skriver jag flitigt för att nyansera och problematisera den utbildningspolitiska debatten.

Sammanlagt utser Malmö högskola sju hedersdoktorer 2015:

  • Ilmar Reepalu, socialdemokratisk politiker och tidigare Malmö kommunstyrelses ordförande
  • Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd, (FARR)
  • Jan Thavenius, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Lunds universitet
  • Kari Fasting, professor i idrottssociologi och socialpsykologi vid Norges idrettshøgskole.
  • Dan Olofsson, entreprenör och Malmöföretagare
  • Charlotte Froese Fischer, Kanadensisk-Amerikansk emerita professor i datavetenskap och tillämpad matematik vid Vanderbilt University
  • Susanna Alakoski, författare, krönikör och dramatiker

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Helena Smitt