Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Ja eller nej till sex undersöks

2015-12-09

FORSKNING: Samtycke till sex är svårtolkat. Forskare från Malmö högskola ska nu undersöka hur unga människor resonerar kring gränsdragningar i sexuella situationer.

charlotta_holmstrom_litenDet är universitetslektor Charlotta Holmström som tillsammans med professor Lars Plantin fått närmare 2,5 miljoner av Forte för att forska om ungdomars syn kring just samtycke i sexuella situationer.
- Bakgrunden är bland annat ett par omtvistade rättsfall, säger Charlotta Holmström. En man i Lund blev exempelvis friad från våldtäktsanklagelser då rätten menade att det inte gick att bevisa att det handlade om våldtäkt.  Fallen har rönt stor medial uppmärksamhet och väckt starka protester.   

Motstridiga sexuella budskap
Projektets utgångspunkt är att ungdomar uppfattar och definierar sexuella situationer och sexuellt samtycke utifrån olika normsystem. Svårigheter uppstår när man som ung ska tolka och navigera bland dessa normer.
- Vi lever i ett samhälle som omgärdas av en rad olika och ibland motstridiga sexuella budskap, säger Charlotta Holmström.
Å ena sidan förväntas man som ung vara sexuellt aktiv med fler sexpartners och stor sexuell handlingsfrihet och sexlust. Å andra sidan finns normer som reglerar ungas sexualitet, relaterade till föreställningar om kön, ålder, religion och kultur.
- Det är här missförstånd kring sexuella gränsdragningar, svårtolkade och ibland problematiska situationer kan uppstå, fortsätter Charlotta Holmström.
- Vi vill belysa resonemang kring sexuella gränsdragningar och det vi kallar gråzoner mellan ett ja och ett nej. Hur talar och tänker ungdomar själva om detta. Vilka är ungdomars egna försåelser och tolkningar av sexuella gränsdragningar? Vilka strategier har de för att undvika problematiska situationer? Vi tror att ungdomars förståelser och tolkningar skiljer sig från vuxnas.  

Utgår från olika fall
Forskningsstudien kommer att bygga på empiriskt material som samlas in genom 8-10 fokusgrupper med ungdomar i 18-19-årsåldern från storstadsområden och mindre orter. plantin_litenDiskussionerna i fokusgrupperna kommer att utgå från ett antal fall som beskriver problematiska sexuella situationer, där sexuella gränsdragningar fokuseras. Fallen kommer delvis bygga på verkliga rättsfall.
Charlotta Holmström och Lars Plantin börjar med en etikprövning och att konstruera fiktiva fall, som prövas på ett antal utvalda personer. Därefter bearbetas fallen ytterligare och sedan börjar intervjuarbetet med ungdomar.

Vem kan ha nytta av er forskningsstudie?

-Alla som arbetar med ungdomar och tampas med de här frågorna. Det berör skolväsendet, hälso- och sjukvården, rättsväsendet och socialtjänsten.      

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank