Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Hög kvalitet i idrottsvetenskap

2016-02-23

UTBILDNING: Kandidat- och magisterexamen i idrottsvetenskap på Malmö högskola får omdömet hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Det betyder att utbildningarna kommit till rätta med de brister som påtalades för drygt ett år sedan.

- Oerhört bra och glädjande att detta ifrågasättande nu inte finns längre och att IDV kan satsa helhjärtat på arbetet med att fortsätta utvecklingen av program, forskning och samverkan, säger dekan Anders Linde-Laursen.

Kandidat- och magisterutbildningarna uppfyller alla kvalitetskrav för högre utbildning och ges nu det samlade omdömet hög kvalitet.
- Vi har arbetat hårt  för att förbättra och fördjupa innehåll och metoder och stärkt kvaliteten, säger prefekt Kristian Sjövik. Det känns bra att nu få ett erkännande av UKÄ. 

Redan när UKÄ:s utvärdering kom i oktober 2014 hade prefekt och programansvariga på institutionen för idrottsvetenskap identifierat brister och analys och åtgärdsplan var igång.

Nu uppfylls alla kvalitetskrav
Nu konstaterar UKÄ med tillfredställelse gällande magister att lärandemål och bedömningskriterier med fokus på etiska aspekter tillkommit, att undervisningstiden utökats, att skriftlig bedömningsmatris liksom etikseminarium tillkommit med mera.

Både vad gäller kandidat- och magisterexamen i idrottsvetenskap anser UKÄ att åtgärderna är rimliga och ändamålsenliga. UKÄ bedömer att bägge utbildningarna i idrottsvetenskap på Malmö högskola nu håller hög kvalitet.  

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av