Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Gemensam servicedesk för alla medarbetare

2015-06-17

IT-SUPPORT. Nu är det klart – högskolan har fått en gemensam servicedesk. Det innebär att alla medarbetare vänder sig till ett och samma ställe när de har IT-relaterade frågor eller problem.

Den gemensamma servicedesken är ett resultat av ett tvåårigt projekt, där fakulteterna efter hand har införlivats i organisationen. Snabb och likvärdig IT-hjälp ska erbjudas alla på högskolan.
Den stora fördelen med en gemensam servicedesk är att tillgängligheten blir bättre för högskolans medarbetare. Det finns alltid någon på plats som kan hjälpa till under kontorstid, säger Peter Leanderz, enhetschef på IT-avdelningen.

En annan fördel är att alla ärenden registreras på samma sätt så att inget faller mellan stolarna. Uppföljning underlättas och det blir också enklare att ta fram statistik och se trender.

Löser så mycket som möjligt
I servicedesken arbetar IT-teknikerna Martin Jönsson, Daniel Toom och Christian Egsten (från vänster på bilden ovan). Vid terminsstarterna tar de hjälp av fler.
Vår ambition är att lösa så många problem som möjligt direkt över telefon, säger Daniel Toom.

Allt går inte att lösa på avstånd och de lokala teknikerna finns kvar på fakulteterna. De arbetar framför allt med sådant som kräver fysisk närvaro - en del problem måste åtgärdas på plats.

Utvecklar chatt
I dag kommer frågorna till servicedesken in via mejl, telefon, eller webbformulär. Under hösten satsar man också på den virtuella supporten och utvecklar en chattfunktion.
  Vi hoppas att chatten är på plats vid terminsstarten så att vi kan testa den under hösten, säger Martin Jönsson.

Text: Eva Tornbjer

Senast uppdaterad av Eva Tornbjer