Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Författarfonden får vara kvar efter utvärdering

2016-01-20

PUBLICERING. Forskare på Malmö högskola kan även 2016 få bidrag till publiceringsavgiften i open access-tidskrifter. Det finns 250 000 kronor i författarfonden och pengarna går att söka från och med den 1 februari.

Hösten 2014 infördes författarfonden på försök, administrerad av biblioteket. Nu har försöket utvärderats och högskolan har beslutat att avsätta mer pengar till fonden. Många open access-förlag tar ut en publiceringsavgift, och tanken med fonden är att underlätta för högskolans forskare att göra sina artiklar tillgängliga för alla.

– Intresset för fonden är stort bland forskarna, vi har redan fått många förfrågningar. Tilldelningsprincipen är ”först till kvarn” med start den 1 februari, säger bibliotekarien Helena Stjernberg, som arbetar med open access-frågor.

Ovanligt i Sverige
Forskaren söker bidrag via ett webbformulär och kriterierna för att få pengar är tydliga. Exempelvis godkänns endast publicering i rena open access-tidskrifter, och inte så kallade hybrider.

Författarfonder som stöder open access-publicering finns på många håll i Europa, men i Sverige är det inte lika vanligt. Malmö högskola är ett av få svenska lärosäten som har en författarfond – de övriga är Lunds universitet och Chalmers.

– Fonden stärker högskolans open access-policy ytterligare och ökar möjligheten att göra forskningspublikationer fritt tillgängliga, säger Helena Stjernberg.

Ojämn fördelning
Fonden öppnade i oktober 2014 och stängde i september 2015, när pengarna (200 000 kronor) var slut. Utvärderingen visar att totalt 25 ansökningar lämnades in, varav 16 beviljades (15 artiklar och 1 antologibidrag). Genomsnittspriset för dessa var 12 454 kronor.

Fördelningen av ansökningar per fakultet var mycket ojämn: 17 ansökningar kom från HS, 4 från OD, 2 från LS och 2 från KS. Inga ansökningar kom från TS.

Text: Eva Tornbjer

Senast uppdaterad av Eva Tornbjer