Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Entreprenör Dan Olofsson hedersdoktor på Teknik och samhälle

2015-09-21

HEDERSDOKTOR. Entreprenören och malmöföretagaren Dan Olofsson blir teknologie hedersdoktor vid Fakulteten för teknik och samhälle. Motiveringen lyfter fram hur Dan Olofsson bidragit till att lösa samhällsproblem med informations- och kommunikationsteknologi samt hans engagemang för innovationsutveckling.

– Det känns roligt och hedersamt, säger Dan Olofsson, som tar emot sin doktorshatt vid Malmö högskolas årshögtid den 16 oktober.

Tar inte Sverige chansen, gör någon annan det.
Via några av sina bolag har Dan Olofsson redan etablerat ett samarbete med forskningsmiljön Internet of Things and People, som enkelt uttryckt handlar om vår allt mer uppkopplade värld och vardag. Ett ämne som ligger nära teknikkonsulten Dan Olofsson:


Dan Olofsson 

– Det är viktigt för forskningen men innebär också många nya affärsmöjligheter inom många områden, allt från bil- och fordonsindustrin till sjukvården. Det är en helt global verksamhet och flyttar inte vi i Sverige fram våra positioner på området, så gör någon annan det.
Samverkan och samarbetet mellan akademin och näringslivet inom området ser civilingenjören Dan Olofsson som centralt.

Unga tänker annorlunda i dag
– Vi lever i en helt annan tid än när jag tog examen på LTH i Lund 1974. Då tänkte nästan ingen på att starta egen verksamhet, man blev tjänsteman på en myndighet eller ett företag. Dagens unga tänker i andra banor. Man har en mer positiv syn på entreprenörskap än det var då. Men att börja med att jobba några år inom ett kvalificerat företag skapar erfarenheter man har nytta av i hela sitt yrkesliv, råder han.

När man pratar med Dan Olofsson förstår man att han är en handlingens man och vikten av att ligga i framkant: det gäller att ta tillvara resurserna, mänskliga såväl som affärsmässiga.  Han tycker till exempel att det var ”ett regionalt misslyckande” att när Sony Mobile varslade tusen personer i Lund inte tillfället togs att låta dessa sätta in sin uppsägningslön och kompetens i nya bolag.
– Sony och facket valde att betala ut uppsägningslönerna direkt till de anställda, vilket drog undan möjligheterna för flera nya satsningar.

Uppstart Malmö skapar arbetstillfällen
Dan Olofsson tog också initiativet till bildandet av Uppstart Malmö, en stiftelse som strävar efter att skapa fler arbetstillfällen för personer som står långt från arbetsmarknaden. Stiftelsen, där även Malmö stad är part, hjälper bland annat företag att växa och på så vis ges fler chansen till ett arbete. Enligt Dan Olofsson har 1500 personer kommit ut i arbete genom Uppstart Malmö.
– Engagemanget i Malmö är viktigt. Vi har alla ett positivt värde av att staden utvecklas på ett bra sätt. Det utanförskap som finns i Malmö är en stor utmaning, och det behövs olika initiativ för att adressera de problemen, säger Dan Olofsson.
–  Det är en katastrof att det tar sju år för invandrare att etablera sig på arbetsmarknaden och där har både alliansen och socialdemokraterna ett ansvar. Att bara lyckas få en enda person i utanförskap in i jobb så den kan försörja sig själv, det känns stort.

Sammanlagt utser Malmö högskola sju hedersdoktorer 2015:

  • Ilmar Reepalu, socialdemokratisk politiker och tidigare Malmö kommunstyrelses ordförande
  • Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd, (FARR)
  • Jan Thavenius, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Lunds universitet
  • Kari Fasting, professor i idrottssociologi och socialpsykologi vid Norges idrettshøgskole.
  • Dan Olofsson, entreprenör och Malmöföretagare
  • Charlotte Froese Fischer, Kanadensisk-Amerikansk emerita professor i datavetenskap och tillämpad matematik vid Vanderbilt University
  • Susanna Alakoski, författare, krönikör och dramatiker

Text: Magnus Jando

Senast uppdaterad av Charlotte Orban