Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Biblioteket lär sig mer om öppen forskningsdata

2015-11-26

ÖPPEN DATA. Hur ser Malmö högskolas forskare på öppen forskningsdata? Vilka erfarenheter finns? Det vill biblioteket ta reda på och har därför nyligen skickat ut en enkät till 600 personer via mejl.

- Resultatet blir en utgångspunkt för bibliotekets fortsatta arbete med öppen forskningsdata, säger Jonas Fransson som arbetar med forskningsstöd på biblioteket.

Vetenskapsrådet föreslog i en rapport förra hösten att data som ligger till grund för offentligt finansierad forskning ska göras tillgänglig för alla.  Öppen data är ett ämne som berör alla lärosäten och som diskuteras på såväl EU-nivå som bland forskningsfinansiärer. 

Flera syften

Biblioteket ska genomföra ett pilotprojekt som har flera syften. Med hjälp av den aktuella enkäten, som skickats ut till professorer, postdoktorer, lektorer och doktorander, vill biblioteket få en bild av hur det ser ut på Malmö högskola. Vilken typ av data använder sig forskarna av? Är de beredda att dela med sig av den? 

- Det är viktigt att vi får kunskap om den forskningsdata som finns och vilka behov forskarna har, säger Peter Nilén, chef för  enheten Medier och vetenskaplig publicering på biblioteket.

Pilotprojektet syftar också till att identifiera forskare och forskargrupper som vill tillgängliggöra data under 2016. Dessutom hoppas biblioteket på samarbete med Svensk Nationell Datatjänst, SND, som under det kommande året söker pilotprojekt.

Början på större arbete

Vad pilotprojektet leder till konkret är än så länge ganska öppet. Jonas Fransson och Peter Nilén ser det som en början på ett större arbete och resultatet kommer att vidarebefordras till forskningsberedningen.

- Vi vill gärna ha fram ett underlag till ett högskolegemensamt projekt, tillsammans med exempelvis arkivet, IT och forskarservice, säger Peter Nilén.

Text: Eva Tornbjer

Senast uppdaterad av Eva Tornbjer