Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

BIT delas från den 1 juli

2015-06-03

BIT-delning

ORGANISATION. BIT delas och finns inte längre efter den 1 juli.  IT-avdelningen går in i Gemensamt verksamhetsstöd medan biblioteket fortsätter som självständigt område direkt under rektor.

Biblioteket och IT-avdelningen har varit organiserade tillsammans sedan högskolan startade. Förra året inleddes arbetet med att samla hela verksamhetsstödet på Malmö högskola, men rektor Stefan Bengtsson var då tydlig med att BIT inte skulle beröras av omorganiseringen. Under våren har högskoleledningen ändrat sig.
– Insikten har vuxit fram att IT-avdelningen behöver vara med i det samlade stödet för att kunna få full effekt i den verksamhetsutveckling som nu sker, säger Stefan Bengtsson.

Finns i alla processer
Förvaltningschef Susanne Wallmark har också drivit frågan om BIT:s delning.
– För mig är det viktigaste skälet att hålla ihop verksamhetsstödet. IT är grundläggande när det gäller verksamhetsutveckling eftersom det i stort sett finns i alla processer, säger hon.

Även om IT-avdelningen nu byter tillhörighet, så kommer IT-personalen att stanna kvar i sina nuvarande lokaler på Orkanen.

Biblioteket fortsätter som självständigt område, ett litet sådant, med knappt 50 anställda. Några planer på att även biblioteket ska ingå i Gemensamt verksamhetsstöd finns inte.
– Biblioteket har en tydlig särart i förhållande till både IT-avdelningen och annat stöd. Mot den bakgrunden har vi valt att låta biblioteket kvarstå som eget område under rektor, säger Stefan Bengtsson.

Unik konstruktion
När BIT nu upphör vid halvårsskiftet är det slutet för en unik konstruktion bland svenska lärosäten, inspirerad av liknande modeller i England, USA och Australien. Man såg samorganiseringen bland annat som ett sätt att skapa en kreativ lärandemiljö och underlätta för IT-pedagogiken.
– Jag förstår att många är oroliga för att IT framöver endast ägnar sig åt förvaltningsfrågor, men så är det definitivt inte tänkt. Våra ambitioner måste snarare öka när det gäller att dra nytta av digitaliseringen för utbildning och forskning, säger Stefan Bengtsson.

Några av de områden som IT-avdelningen och biblioteket samarbetat kring är virtuell lärandemiljö, tillgänglighetsfrågor, IT-pedagogiska frågor (exempelvis Medieverkstaden), MUEP och hantering av forskningsdata. Bibliotekets informationsdisk och studenternas helpdesk är också samlokaliserade. En del team och projektgrupper på BIT har medlemmar från båda avdelningarna, och avsikten hos både BIT-chefen Gunilla Lilie Bauer och IT-chefen Åke Jansson är att allt samarbete som gynnar verksamheten ska fortsätta.

Text: Eva Tornbjer

Senast uppdaterad av Eva Tornbjer