Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

BIT-anställda kritiska mot processen

2015-06-03

Åsikterna om delningen skiftar bland BIT:s anställda, men de flesta är överens om att processen gått för snabbt. Det visar bland annat en risk- och konsekvensanalys som BIT gjorde för några veckor sedan. Även facket är starkt kritisk mot hanteringen av beslutet.

Såväl Sacos som OFR:s medlemmar har olika åsikter i sakfrågan, och facken driver inte heller någon linje när det gäller omorganiseringen i sig. Däremot har man tydligt markerat i både central och lokal samverkan att processen borde ha skötts på ett annat sätt.
– Det har gått väldigt fort och då är det svårt att ta ställning i sak. När BIT-personalen gjorde konsekvensanalysen fanns det knappt en motivering till delningen. Bristen på underlag har varit genomgående i hela processen, säger Tobias Johansson, BIT:s representant i Sacos styrelse.

– Vi hade också velat se en utredning om hur fakulteterna påverkas av omorganisationen.

Komplex fråga
Avgående rektor Stefan Bengtsson tar till viss del till sig kritiken, men tycker samtidigt att det finns fördelar med en snabb process.
– Frågan har i olika former diskuterats sedan i mars. Om det är snabbt eller långsamt kan man naturligtvis alltid fundera över. Organisationsförändringar bör göras snabbt eftersom långa processer leder till osäkerhet och oro, säger han.

– Jag vet att det har efterlysts andra utredningar, till exempel om hur vi bättre ska dra nytta av digitaliseringen i utbildningen, och att vi borde avvakta en sådan utredning. Det är en otroligt viktig och komplex fråga, men har i sig inget att göra med var IT-avdelningen är organiserad.

Samarbetet viktigast
Gunilla Lilie Bauer anställdes som BIT-chef för två år sedan och blir nu i stället bibliotekschef. Hon är kritisk både till sakfrågan och processen.
– Ingen får tro att det är jag som har drivit detta. Vi hoppas att det här sättet att driva förändringsarbete på inte är prejudicerande, säger hon.

– Jag hade välkomnat en öppen diskussion i rektors ledningsgrupp om BIT-frågan.

Samtidigt betonar hon att det inte är organisationen i sig som är det viktiga, utan samarbetet.
– Det får vi bevisa i den nya organisationen. Jag ser GV och biblioteket som samverkande partners.

Blandade känslor
IT-chefen Åke Jansson har varit med från början och byggt upp verksamheten på BIT.

– Det är med blandade känslor jag ser på delningen. BIT har fungerat bra, men jag tror att detta kan vara en nystart för IT i och med verksamhetsutvecklingen som pågår – inte minst i arbetet med projektkontoret och högskolans processarbete, säger han.

– Vi kommer naturligtvis även fortsättningsvis att arbeta nära biblioteket när det gäller service till studenter och anställda och vi siktar också på att öka samarbetet med AKL när det gäller pedagogisk IT.

Text: Eva Tornbjer

Senast uppdaterad av Eva Tornbjer