Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Arbetsgrupp undersöker och utvecklar framtidens lärandemiljöer

2016-03-10

Inom kort kommer det att gå ut enkäter till studenter och lärare för att ta reda på vilka miljöer som de tycker är bra för lärande. Bakgrunden är ett kombinerat utvecklingsprojekt och forskningsstudie om lärandemiljöer. I Gäddan ska två testmiljöer skapas där en arbetsgrupp med hjälp av en deltagarorienterad designprocess kommer att undersöka och utveckla nya miljöer för lärande.

– Två workshoppar har hittills genomförts och vi ser gärna att fler studenter och lärare deltar i de kommande, säger Marie Leijon, lektor i pedagogik och med i högskolans arbetsgrupp för lärandemiljöer.

"Flexibla rum för lärande" är ett utvecklingsprojekt om lärandemiljöer på Malmö högskola. I projektets första steg ska både informella och formella lärandemiljöer undersökas, det vill säga såväl lärosalar och grupprum som korridorer och "mellanrum" där studenter och lärare vistas och som används för lärande. Resultatet kommer dels att bli rum i Gäddan som kan fungera som inspiration för Malmö högskolas övriga miljöer, och dels presentationer av forskningsstudien i form av artiklar och seminarier.

Workshoppar med studenter och lärare

Projektet bygger på en deltagarorienterad process där lärare och studenter bjuds in till workshoppar för att gemensamt tänka och arbeta med utformningen av miljöerna. Arbetsgruppen har inspirerats från ett liknande projekt som genomförts vid Kingston University, London. Det innebär bland annat en arbetsprocess med flera workshopar där vi gemensamt bearbetar och skapar förslag på miljöernas utformning. Varför behöver vi satsa på att utveckla lärandemiljöerna? "Det är väl belagt i forskning att den fysiska miljön påverkar interaktion och lärande. Lärandemiljöer inom högre utbildning är ett växande område, flera lärosäten arbetar aktivt med nya lärandemiljöer, frågan är prioriterad av SUHF och det finns ett nationellt nätverk: Rum för lärande." svarar arbetsgruppen i ett mejl.

Vilken typ av miljöer det kan handla om är en öppen fråga – det är det arbetsgruppen ska komma fram till tillsammans med deltagarna i workshopparna.

Lärandemiljögruppen vid Malmö högskola

- är en informell samarbetsgrupp som består av:
Jenny Börjeson, Studentkåren
Åke Jansson, IT
Agnes Jensen-Carlén, Byggnad och service
Marie Leijon, Centum för akademiskt lärarskap
Patricia Staaf, Centrum för akademiskt lärarskap
Birgitta Wickman, Byggnad och service 
Lotta Wogensen, Biblioteket

Senast uppdaterad av Johanna Svensson