Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Vad lära av "lyckad" integration av migranter och flyktingar?

2017-03-31

FORSKNING: Hur stärka integrationen av migranter och flyktingar tillsammans med nätverk i civilsamhället och regionala och kommunala aktörer? Hur gör man för att nå framgång? Malmö högskola deltar i ett omfattande europeiskt forskningssamarbete som enda svenska lärosäte. 

Malmö högskola har fått fem miljoner från FORMAS för att tillsammans med  forskare vid universitet i Skottland, Italien och Cypern fördjupa kunskapen om ”lyckad” integration.  Det är docent Erica Righard som tillsammans med en nydisputerad ska leda den svenska studien som startar i sommar.

Olika förutsättningar
erica_righard_sv- Vi ska på lokal nivå undersöka mottagandet av flyktingar, säger Erica Righard. Urvalet av universitet/regioner bygger på olika förutsättningar. Kalabrien i södra Italien liksom Cypern är ofta  första mottagarländer av migranter medan Storbritannien och Sverige är slutdestinationer för flyktingarna. Det är i Storbritannien och Sverige som migranterna många gånger ska etablera sig och verka.

Forskarna ska arbeta med så kallade ”Urban Living Labs” som här betyder att de ska söka upp organiska miljöer, som exempelvis skolor, arbetsplatser, organisationer i civilsamhället, som tar emot flyktingar. Därför kommer forskarna i Sverige även samarbeta med Malmö stad, Länsstyrelsen, Region Skåne och organisationer i civilsamhället för att göra en kvalitativ studie.

Avfolkningsbygder blomstrar igen
- Forskningsprojektet har inspirerats av ” Welcoming cities” i Kalabrien, fortsätter Erica Righard. Många städer var här tidigare avfolkningsbygder men städerna och byarna har börjat blomstra igen då migranter flyttat in i ödehus och småföretag och butiker har återuppstått. Liknande exempel finns i Göingetrakterna i norra Skåne och Värmland. 

Återföra kunskap
- Detta forskningsprojekt sätter verkligen fokus på en samhällsutmaning, fortsätter Erica Righard.
Samtidigt som det rör sig om praktiknära forskning så handlar det om skapa mening och sprida resultaten. Den kunskap som forskningen leder fram till ska förutom publicering av vetenskapliga artiklar  även sammanställas i mer populärvetenskapliga former som utställningar, broschyrer och en levande hemsida.
- Det handlar inte bara om vetenskaplig återkoppling utan också att återföra kunskap till de grupper det gäller, säger Erica Righard.

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Helena Smitt