Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Social innovation i fokus

2017-09-19

Malmö högskola är för tredje året i rad med och arrangerar Social Innovation Summit tillsammans med Mötesplats Social Innovation och Malmö stad. Temat för konferensen, som äger rum 14-15 november, är Creating Value.

KerstinTham, rektor vid Malmö högskolaVarför är högskolan med som arrangör?
– Vi är en nationell mötesplats och samtidigt är vi värd för Mötesplats Social Innovation som står bakom Social Innovation Summit. Social innovation passar väldigt bra in på högskolans profil. Vi vill vara ett modernt, kreativt och innovativt lärosäte som samarbetar med andra aktörer som idéburen sektor, näringsliv och offentlig sektor. Det är en viktig profilfråga för oss, säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö högskola.

Varför är det viktigt att satsa på social innovation och samhällsentreprenörskap?
– Vi behöver utveckla nya innovationer för att finna lösningar på olika samhällsutmaningar. Det finns ett stort behov av att skapa nya typer av företag och utveckla nya, bra lösningar inom den offentliga sektorn, till exempel inom äldreomsorgen. Det är även viktigt att unga människor lär sig entreprenörskap och därigenom skapar en egen plattform för sitt yrke och sin framtid.

– Inom såväl social innovation som ny teknik finns många smarta lösningar på samhällsutmaningar som unga människor i allmänhet är bättre på att få idéer till. Samtidigt behövs det stöd för att ta idéerna vidare och koppla dem till en affärsmodell. Tidigare har det inte varit självklart att koppla denna typ av idéer till en affärsmodell och tjäna pengar.

Vilken effekt hoppas du att Social Innovation Summit ska få?
– Det är en möjlighet att ta del av andras erfarenheter och lära av varandra. Jag hoppas att Social Innovation Summit ska bidra till att goda exempel sprids till andra kommuner, regioner och länder. Syftet med den här typen av mötesplatser är att ta del av kunskap och sprida den vidare.

Vilka är de viktigaste samhällsutmaningarna som vi står inför idag?
– Om vi utgår från de utmaningar som är påtagliga i Malmö och andra storstäder så handlar det om att förebygga kriminalitet, skapa trygghet, delaktighet och möjlighet att gå i en bra skola. Detta är viktiga grundbehov som ofta är kopplade till segregation och klyftor mellan olika grupper och bostadsområden.

– Världen står inför en stor utmaning med den globala flyktingsituationen. Människor rör sig och det finns risk för utanförskap och en känsla av att inte vara delaktig i samhället. Jag tycker det blir allt viktigare med insatser i förskolan och skolan, där barnen finns. Hälsa är en annan viktig fråga som även den går att fånga upp tidigt i förskola och skola. 

Vad hoppas du personligen få uppleva på Social Innovation Summit?
– Jag hoppas vi kan skifta fokus och fokusera på samhällsvärde och social hållbarhet. Vi får inte tänka så mycket enbart i termer av infrastruktur, utan även fokusera på människors liv och livsvärde. 

Text: Rebecca Allen Lamptey

Senast uppdaterad av Charlotte Löndahl Bechmann