Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

På jakt efter cirkulerande tumörceller

2017-03-22

FORSKNING. Professor Anette Gjörloff Wingren inleder ett nytt forskningsprojekt med syfte att utveckla bättre metoder för att detektera blodburna cancerceller med benägenhet att metastasera. Forskningen sker i samarbete och finansieras av KK-stiftelsen. 

Anette Gjörloff WingrenDet saknas idag metoder för att enkelt upptäcka cancer, till exempel med ett blodprov. Cancer upptäcks därför i allmänhet först då patienten söker vård på grund av symptomen cancern framkallar. Tyvärr innebär detta att cancern riskerar att behandlas för sent.
- Innan cancern ger symtom frigörs ofta cancerceller i blodet. Förbättrade detektionsmetoder av blodburna cancerceller skulle göra det möjligt att upptäcka aggressiv och svårbehandlad cancer på ett tidigare stadium med ett rutinmässigt blodprov, säger Anette Gjörloff Wingren, professor vid Institutionen för biomedicinsk vetenskap och verksam inom Biofilms – Research Center for Biointerfaces.

Ökad kunskap om tumörceller

Tillsamman med Phase Holographic Imaging, ImaGene-iT, Truly Translational, Lunds universitet och Umeå universitet inleder Malmö högskola nu ett forskningsprojekt med syfte att utveckla bättre metoder för att detektera blodburna cancerceller. Med hjälp av de nya avancerade metoderna hoppas forskarna även få ökad kunskap om de cirkulerande tumörcellerna och metastasprocessen.

Hoppas upptäcka cancer tidigt

- Vi använder oss av fluorescerande molecularly imprinted polymers, MIPs, med specifika igenkänningsmekanismer för sialinsyra. Dessa ger oss möjlighet att detektera och fånga tumörceller, förklarar Gjörloff Wingren.
Forskarna kommer sedan att analyseras tumörcellernas fysikaliska och optiska egenskaper med hjälp av ett 3D-digitalt holografiskt mikroskop från företaget Phase Holographic Imaging. Forskningen kommer att ske in nära samarbete med GlycoImaging, ett annat forskningsprojekt.
- Det långsiktiga målet för båda projekten är att utveckla nya kliniska metoder att upptäcka cancer långt tidigare än vad som är möjligt idag. Samma metoder kan även användas i prekliniska sammanhang, säger Peter Egelberg, VD på Phase Holographic Imaging. 

Text: Charlotte Löndahl Bechmann

Senast uppdaterad av Helena Smitt