Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Nytänkande krävs för att ridsporten ska nå nya grupper

2017-08-29

Ridsporten måste tänka i nya banor för att nå fler grupper än kvinnor med svensk bakgrund. Det är budskapet i en rapport som tagits fram av forskare på Malmö högskola på uppdrag av Svenska Ridsportförbundet.

Det är professor Susanna Hedenborg som tillsammans med doktoranden Anna-Maria Hellborg analyserat tidigare integrationsprojekt inom ridsporten. Bakgrunden till rapporten En ridsport för alla - ridsport och integration, är ridsportförbundets långsiktiga strategiarbete för att ridsporten ska bli en sport för alla. Studien ska fungera som ett kunskapsunderlag för att ridsporten ska kunna öppna dörrarna för fler. Ridsporten är den näst största ungdomssporten efter fotboll.
—Men 90 procent av alla medlemmar i förbundet är flickor eller kvinnor med svensk bakgrund. En tredjedel av alla tjejer med svensk bakgrund rider eller har ridit. Däremot är det väldigt få utövare med utländsk bakgrund, säger Susanna Hedenborg.

Öpnna dörrar räcker inte

Framgångsreceptet bland de exempel som forskarna studerat, är att man vänt sig till nya grupper som inte har tidigare erfarenhet av sporten.
—Man måste tänka i nya banor och kommunicera på ett nytt sätt. Det räcker inte att man säger att ”vi öppnar dörrarna”. Bara en sådan sak som att säkerhetsföreskrifterna i stallen endast står på svenska stänger ju ute vissa grupper, säger Susanna Hedenborg.

Samarbeta med kommunen

En väg kan vara att introducera unga människor utan erfarenhet till vad det innebär att hålla på med djur. Hon menar också att ridsporten behöver jobba mer tillsammans med kommunerna
— Det finns stall som man inte når med lokaltrafik, vilket gör det svårt för många. Man kan kanske jobba tillsammans med socialsekreterare för att nå ut till flyktingboenden. Kanske går det att skapa praktikplatser genom Arbetsförmedlingen eller låta SFI-klasser komma på besök.

Vilken roll spelar kostnaderna för att rida?
— Det spelar roll, och det ser olika ut i olika kommuner. I Malmö råder det nolltaxa för kommunala anläggningar. En modell med ”idrottspeng” istället för ersättning för antal deltagare per aktivitet, vilket gynnar bollsporterna, skulle göra det lättare för barn att välja idrott efter intresse, säger Susanna Hedenborg.

Forskarna på Malmö högskola ska för Svenska Ridsportförbundets räkning nu fortsätta med att samla erfarenheter från utlandsfödda som börjat rida eller kanske deltagit i ridsportens integrationsprojekt.

Text: Magnus Jando

Senast uppdaterad av Helena Smitt