Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Malmö högskola leder stort UNICEF-uppdrag i Libanon

2017-05-22

FORSKNING. Malmö högskola kartlägger situationen för Libanons utsatta barn. Målet är att identifiera vad som försvårar deras liv och föreslå förändringar. Slutrapporten ska ligga till grund för UNICEF:s och libanesiska myndigheters insatser på området fram till år 2020. 

– Libanon är det land i världen som tagit emot flest flyktingar per capita. Libanons UNICEF-kontor har en övergripande strategi som de kallar No lost generation och det är i den andan vi jobbar. En stor andel flyktingbarn och även libanesiska barn lever under svåra förhållanden, med dålig hälsa, dålig tillgång till vatten och begränsade möjligheter till utbildning, säger Ronald Stade, professor på Malmö högskola och projektledare för uppdraget.

I Libanon finns för närvarande ungefär två miljoner syriska och knappt en halv miljon palestinska flyktingar, varav en stor andel är barn. De lever framför allt i flyktingläger eller i olika former av enklare bostäder och bosättningar.

Aktivt team

Utöver Ronald Stade deltar även Oscar Hemer från Malmö högskola i arbetet. Dessutom har följande personer knutits till teamet: Lana Khattab, Samah Ahmed och Erik van Omnering; alla med olika specialkunskap inom området och just nu aktivt arbetande på plats i Libanon. För att samla in information använder forskarna enkäter, fokusgruppsintervjuer och djupintervjuer.

ronald_stades_team

– Våra enkäter besvaras av vårdnadshavare i 7 000 slumpmässigt utvalda familjer. Fokusgrupperna delar vi in så att vissa består av enbart barn, andra av män och ytterligare andra av kvinnor. De nyckelpersoner vi intervjuar är allt från tjänstemän på ministerierna till tjänstemän på regional och lokal nivå samt biståndsarbetare i flyktinglägren. Vi ska försöka genomföra så många intervjuer som möjligt före Ramadan, som i år infaller i slutet av maj, säger Ronald Stade.

Avslutande rapport

Under våren har Ronald Stade och hans team skrivit och fått sin "inception report" godkänd samt planerat arbetet tillsammans med uppdragsgivarna. Nu återstår några månaders hårt arbete, varefter all fakta ska sammanställas i en avslutande rapport. I rapporten ska det bland annat gå att läsa vilka hinder som står i vägen för att barn till exempel ska kunna gå i skolan eller bli vaccinerade. Eller vad som hindrar kvinnor att amma eller att besöka en vårdcentral med sina sjuka barn. Samt vad som skulle kunna göras för att öka möjligheterna att ta sig förbi dessa hinder.

Vad har uppdraget lärt dig så här långt?

– Jag har bland annat förstått varför en del saker som kan se ineffektiva ut utifrån faktiskt tar tid. Jag har insett hur viktigt samarbetet mellan UNICEF och ministerierna är och vikten av att verkligen ha dem med sig i arbetet. Vi har varit väldigt måna om att ha ministerierna med oss i våra processer och vara öppna med hur vi arbetar.

Vad hoppas ni uppnå?

– Att inte förlora en hel generation känns viktigt och här hoppas jag att det arbete vi gör kan göra skillnad. Jag hoppas att vår rapport blir konkret, att vi via den kan visa hur det faktiskt ser ut just nu och utifrån det föreslå åtgärder för att komma vidare, avslutar Ronald Stade.

Fakta

Det här är det fjärde och största uppdraget som Malmö högskola gör åt UNICEF. Uppdraget utförs av Ronald Stade med kollegor på Fakulteten för kultur och samhälle, vid Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3). Uppdraget går ut på att, via 7 000 enkäter, 48 fokusgrupper och 25 djupintervjuer med nyckelpersoner, beskriva under vilka förhållanden utsatta barn i Libanon lever och föreslå hur deras situation kan förbättras. 

Text: Lotta Solding

Senast uppdaterad av Helena Smitt