Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Lindängen blir nav för projekt om jämlik hälsa

2017-06-14

Efter sommaren startar Malmö högskola ett stort samverkansprojekt kring jämlik hälsa. Basen är stadsdelen Lindängen i Malmö, där tre utmaningsdrivna labb kring tandhälsa, egenvård, fysisk träning och hälsokommunikation etableras. Arbetet bygger på ett nära samarbete mellan de boende och ett femtontal aktörer från offentlig, privat och idéburen sektor. 

Margareta-Rämgård-webb

– Det finns ett stort behov av att arbeta med hälsofrämjande aspekter utifrån människors egna behov. Projektet bygger på så kallad utmaningsdriven innovation och kommer att arbeta förebyggande, säger Margareta Rämgård från Fakulteten för hälsa och samhälle på Malmö högskola, som leder projektet.

Under 2016 var projektet inne i en inledande fas. En förstudie togs fram och ramarna arbetades fram. Under 2017–2019 ska det hälsofrämjande arbetet bli mer synligt för de boende i Lindängen. Tanken är att forma tre stycken utmaningsdrivna labb eller "living labs", med brett hälsofokus.

– Nu ska modellen, eller prototypen, byggas upp och vi ska rekrytera personer från området som ska medverka i labben, säger Margareta Rämgård.

Utvärdering och forskning

Projektet ska utvärderas enligt en speciell utvärderingsmodell som bygger på deltagarstyrd forskning, med koppling till ett internationellt forskarnätverk. Annan forskning från Malmö högskola kommer också att knytas till projektet. Att skala upp prototypen, så att den kan användas den på andra platser i Sverige, är ett långsiktigt mål.

– Vi behöver stärka det lokala området och vi vill att människor själva ska vara med och forma sin framtid. Vår grundtanke är att jämlik hälsa ger ekonomisk tillväxt och en friskare befolkning. Vi hoppas att fler ska kunna gå från isolering till att bli allt mer inkluderade i samhället, säger Margareta Rämgård och fortsätter:

– Vi vill försöka se vilka hinder som finns för inkludering och ett hälsofrämjande arbete; vi vill ha ett underifrånperspektiv och ett socialt perspektiv, men med fokus på förebyggande hälso- och sjukvård. Utöver de tre labben kommer vi även att arrangera workshops, forskningscirklar samt försöka se vilka arbetsmodeller som fungerar bäst för samspel och interaktion.

Involvera fler

Margareta hoppas också att på sikt kunna involvera fler kollegor och även studenter från Malmö högskola i projektet, allt eftersom det tar form. En bred samhällsanknytning är målet.

– Malmö högskola behöver en plattform för att visa hur vi jobbar med samhällsutveckling och samhällsutmaning. Via det här projektet finns den möjligheten, avslutar Margareta Rämgård. 

Text: Lotta Solding

Senast uppdaterad av Helena Smitt