Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Fördjupat samarbete med Rochester Institute of Technology

2017-04-27

SAMVERKAN. Malmö högskola har under veckan haft besök av Rochester Institute of Technology i USA. Samarbetet har pågått under några år och består av allt från forskningssamarbeten till kurs-, lärar- och  studentutbyten.

RIT

– En fråga som förenar och intresserar oss båda är hållbarhet. Ambitionen med utbytet är att utbyta erfarenheter om både grundutbildning och forskning. Vissa gemensamma forskningsprojekt är redan i gång och kurs- och studentutbytet utvecklas hela tiden, säger Annabella Loconsole, internationell koordinator på Fakulteten för Teknik och samhälle, som arrangerat besöket. 

Under två dagar har ett tiotal amerikaner träffat ett stort antal anställda på Malmö högskola. En stor del av programmet har handlat om att i mindre grupper fördjupa och planera redan påbörjade samarbeten och att i andra konstellationer påbörja diskussioner kring gemensam forskning och kommande student- och lärarutbyten.

Tredje besöket
En av dem som varit med från samarbetets början är Elizabeth N. Hane, som nu besöker Malmö högskola för tredje gången och som snart kommer hit på nytt.

– Om ungefär en månad kommer jag och min kollega Karl Korfmacher tillbaka, tillsammans med 12 studenter. Tillsammans med lärare och studenter på Urbana studier ska vi göra ett antal studiebesök och bedriva undervisning kring ämnen som ekologi och hållbar stadsutveckling. Vi är mycket intresserade av det arbete som drivs på Malmö högskola och inom Malmö stad, säger hon och tillägger:
– Vi kommer bland annat att lära mer om och titta på gröna tak, solpaneler, hållbara energilösningar, kollektivtrafiklösningar och ”grön design”. Här har ni en del att lära oss.

Flera likheter
Hennes kollega Thomas J. Reichlmayr ser flera likheter mellan Malmö och Rochester; två industristäder som har förvandlats eller är under förvandling till kunskapsstäder. De ligger också båda två nära gränsen till andra länder: Danmark och Kanada.
– Jag är imponerad av hur mycket Malmö har förvandlats på relativt kort tid. Rochester är inne i liknande processer, men har en bit kvar.

James Heliotis ser likheter även han, i det här fallet mellan de båda lärosätena:
– Vi använder båda metoden utmaningsbaserat lärande. Och jag uppfattar att våra lärosäten har liknande visioner och mål samt en liknande mix mellan utbildning och forskning. Att Malmö högskola hunnit med så mycket under den förhållandevis korta tid de funnits imponerar på mig, säger han.

Viktigt med utbyten
I globaliseringens tidevarv är de alla överens om att kontakter och utbyten mellan lärosäten runt om i världen blir allt viktigare. Kontakter som öppnar möjligheter och ger perspektiv på den egna tillvaron.
– Vi har haft väldigt trevliga värdar, allt har varit väl planerat och vi har under besöket träffat många trevliga människor och skapat nya kontakter. Vi har haft det bra och kommer gärna tillbaka, säger James Heliotis.

Text och bild: Lotta Solding

Senast uppdaterad av Helena Smitt