Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Biologiska smörjmedel under lupp

2017-02-22

FORSKNING. Nu inleds forskning för att ta fram ett nytt instrument som ska göra det möjligt att studera hur strukturen i tunna filmer av biologiska smörjmedel påverkas av tryck och rörelse. Genom att öka kunskapen om naturens egna lösningar hoppas forskarna möjliggöra för miljövänliga smörjmedel. 

Naturens egna smörjmedel, till exempel saliv, ledvätska och slem, är vattenbaserade. Hitintills har människan inte lyckats tillverka välfungerande och miljövänliga smörjmedel baserade på vatten, något som forskarna nu vill råda bot på.
- Vi vet att naturen kan åstadkomma mycket effektiva vattenbaserade smörjmedel, men vi vet fortfarande inte hur, säger Javier Sotres, forskare vid Institutionen för biomedicinsk vetenskap och forskningscentret Biofilms – Research Center for Biointerfaces.

Studera strukturen i biologiska filmer

Javier Sotres leder det internationella forskningsprojektet Scattering in Confined and Sheared Geometries som finansieras av Vetenskapsrådet. Forskningen sker i samarbete med ESS i Lund, ISIS Neutron Source och Kent University.
- Vi har idag inte möjlighet att studera hur strukturen förändras när ett biologiskt smörjmedel utsätts för såväl tryck som rörelse. Första steget blir därför att utveckla ett instrument för att kunna studera detta, säger Sotres.

Nytta för såväl industrin som sjukvården

Forskarna kommer att fästa en tunn film biologiskt smörjmedel, till exempel slem, på en yta i en cell som gör det möjligt att såväl pressa som att röra ytorna av slemprovet mot varandra.
- Genom att skjuta in neutroner i provet kan vi sedan studera förändringar i strukturen då slemprovet utsätts för tryck och rörelse. Vi hoppas på så vis öka kunskapen om hur vi kan utveckla effektiva vattenbaserade smörjmedel. Javier Sotres ser många framtida möjligheter.
- Vi använder smörjmedel i många olika processer och verksamheter. Ett vattenbaserat smörjmedel är bättre för miljön och skulle kunna användas såväl i industrin som inom sjukvården. 

Text: Charlotte Löndahl Bechmann

Senast uppdaterad av Helena Smitt