Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Arenakrav sätter kommuner i en rävsax

2017-02-16

FORSKNING. Små idrottsklubbar kommer i kläm när de inte kan leva upp till förbundens krav på arenastandard. När pengarna inte räcker till blir det ofta ett problem för kommunen.
— De hamnar i en form av rävsax. Fast kraven är frivilliga, så blir det en form av styrning där idrottsförbundens krav påverkar utformningen av den lokala idrottspolitiken, säger Jens Alm, doktorand i idrottsvetenskap vid Malmö högskola.

Jens AlmSom doktorand studerar Jens Alm relationen mellan elitidrottens arenakrav och kommunal idrottspolitik i Sverige och Danmark. Vilka processer standardiseringskrav vad gäller allt från planens kvalitet till säkerhet och antal sittplatser under tak ger upphov till. Jens Alm har följt det senaste exemplet med damallsvenska Vittsjö. Svenska fotbollförbundet anser inte att klubbens arena lever upp till kraven på  en godkänd allsvensk arena 2017. Vittsjö kan därför tvingas dra sig ur allsvenskan eller förlägga hemmamatcherna på annan ort. Risken är att man under tiden tappar ytterligare publik och därmed intäkter.

Drabbar små klubbar på landsbygden
— Det drabbar framförallt klubbar på små orter. Stora klubbar i större städer har generellt inte de här problemen, säger Jens Alm.
Mallbackens IF i Värmland och Ängelholms FF  är exempel på andra klubbar som inte levt upp till förbundets krav. Kommunen hamnar i en situation där man måste prioritera mellan arenakrav och annan viktig kommunal verksamhet.
— Idrottsarenor är ju inget som är ett måste enligt kommunallagen.  I Ängelholm beslutade kommunen att inte följa kraven och klubben hade inte själv råd att uppföra en arena utifrån förbundets krav.. Det ledde till att de fick spela i Helsingborg under period. Till slut gick kommunen in och gjorde minsta nödvändiga investeringar i klubbens hemmaarena så att de kunde flytta tillbaka.
Idrottsrörelsen har enligt Jens Alm strävat efter en enhetlig tävlingsstruktur ända sedan moderna idrottens start i slutet av 1800-talet.

Internationella krav sipprar ner
— Under åren har dessa krav utvecklat från att bara gälla själva ytan, planen, till även andra saker, som i Vittsjös fall antal sittplatser under tak.
De nuvarande kraven när det gäller fotboll bottnar i internationella krav reglerade av Fifa och Uefa. I Danmark infördes de 2003, i Sverige 2014. Mindre klubbar försöker få förbunden att anpassa kraven till en lokal kontext.
— Samtidigt ska det sägas att beslutet fattats inom fotbollsrörelsen, inte bara av förbundet. Även om det är Svenska fotbollförbundet som utfärdat kraven har klubbarna varit delaktiga i beslutsprocessen, säger Jens Alm

Text: Magnus Jando

Senast uppdaterad av Helena Smitt