Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Svenskar är tåliga

2016-12-21

FORSKNING. Svenskar har en hög smärttröskel och kan stå ut längre med smärta. Det visar forskning gjord på befolkningen i tre olika länder vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Resultaten publiceras i Mohammad H Al-Harthys avhandling Cross-cultural differences in patients with temporomandibular disorders-pain. Förhoppningen är att resultaten ska bidra till bättre behandling av patienter i en allt mer globaliserad värld.

Olika kulturers upplevelse av smärta
Syftet med Mohammad H Al-Harthys forskning är att öka förståelsen för kulturella skillnader i vissa sammanhang relaterade till smärta, synnerhet vad gäller orofacial smärta och funktionsstörningar, som kan uppstå i käken, munnen och ansiktet. Förekomsten varierar från land till land.

Mohammad H Al-HarthyForskningen gjordes på patienter som led av smärta i ansikte och käkar från Sverige, Saudi Arabien och Italien. Totalt 122 kvinnor från de tre länderna svarade på frågor och genomgick kliniska undersökningar. Resultaten jämfördes med en matchande frisk kontrollgrupp från respektive land.
Avhandlingen består av fyra artiklar. Den första utforskar förekomsten av smärta i ansikte och käkar bland saudiska patienter. En annan artikel jämförde de tre olika nationaliteterna vad gäller experimentell smärta.
— Vi använde mekanisk trycksmärta och elektrisk stimulering med särskilda instrument, som mäter en första smärttröskelnivå – den nivå när du börjar känna smärta. Därefter gjordes en ytterligare en mätning av toleransnivå – hur mycket smärta du kan tåla, säger Mohammad H Al-Harthy.

Smärta på fler ställen
I en annan av avhandlingens artiklar var Al-Harthys fokus samsjuktlighet, alltså där orofacial smärta förekommer samtidigt med smärta någon annanstans i kroppen.
— Vi har undersökt fyra tillstånd av kronisk smärta: ryggsmärta, huvudvärk, bröstsmärtor och magont. Så vi frågade om de hade känt någon sådan smärta under de senaste sex månaderna. Grundproblemet här var orofacial smärta. På patienterna som hade sådan smärta sökte vi efter andra besvär för att se om de led av dessa olika smärtor samtidigt, säger Mohammad H Al-Harthy
—  Sedan undersökte vi smärtintensiteten och hur det påverkar individen och i vilken grad det påverkar dem. Kanske kan de inte utföra sitt dagliga arbete eller aktivitet eller behöver sjukskriva sig.
Avhandlingens sista artikel handlar om patientens övertygelser och den typ av behandling och behandlare som de skulle välja ifall de skulle lida av orofacial smärta. Resultaten visade att det inte var någon skillnad mellan de tre kulturerna vem man sökte professionell hjälp av.
— De vanligaste behandlingsformerna var bettskena följt av läkemedelsbehandling. Studien visade också att akupunktur var vanligast i Sverige medan det var Islamsk medicin i Saudi Arabien, säger Mohammad H Al-Harthy

Svenskar klarade smärta bättre och längre
— Vi fann att förekomsten av smärta från ansikte och käkar var ganska hög i Saudi Arabien. När det gällde experimentet med trycksmärta  fann vi att italienare är  känsligare och att de har en lägre smärttröskel än de två andra kulturerna. Svenskarna var tvärtom, de kunde både tåla mer smärta och under längre tid, säger Mohammad H Al-Harthy och fortsätter:
— Fysiskt sett är vi alla lika, vi har samma muskler, samma nerver, samma cirkulation. Men som forskare tror vi att kulturella faktorer kan vara med och påverka upplevelsen.

Att behandla patienter i en globaliserad värld
Forskningen gjordes på deltid och tog ungefär åtta år att färdigställa.
— Forskningen kommer att fästa uppmärksamhet på patientens kulturella bakgrund, särskilt nu i en tid av globalisering och ökad invandring från arabiska länder i Mellanöstern till Europa. I Sverige finns människor från många olika länder, precis som i till exempel Italien, Storbritannien och USA. Numera är det vanligt med mångkulturella länder, säger Mohammad H Al-Harthy.
—  Säg att du är läkare och en patient kommer till din klinik, då kan du titta på patientens bakgrund  och väga in den i din bedömning. Du kan se den större bilden för att kunna behandla dem på ett bättre sätt.
—  Många läkare skriver ut miljoner av piller utan att kunna dra fördelen av den kunskapen, så kanske kan den bristen delvis förklaras av att man inte förstår den kulturella bakgrunden, säger Mohammad H Al-Harthy.

Text: Adrian Grist

Senast uppdaterad av Magnus Jando