Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Sexualitet svårt för kvinnor som lämnat drogmissbruk

2016-12-19

FORSKNING. Kvinnor som lämnat ett drogmissbruk känner en stor osäkerhet inför hur de ska hantera sexualiteten i ett drogfritt liv. Å ena sidan finns en känsla av att sex var bättre förr, å andra sidan är upplevelsen skamfylld och förknippad med en snedvriden syn. Utifrån en ny studie efterfrågar forskare från Malmö högskola och Göteborgs universitet mer stöd för kvinnorna inom de behandlingsprogram som finns idag. 

– Kvinnorna i vår studie var osäkra på vilka spelregler som gäller som drogfri och hade en rädsla att göra fel. Många har sexövergrepp eller prostitution med i bagaget och droger har varit sättet de har hanterat sin sexualitet på. Ämnet behöver göras pratbart, säger Anette Skårner, missbruksforskare och docent i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

Tillsammans med Sven-Axel Månsson och Bengt Svensson, professorer vid Malmö Högskola, har hon genomfört en studie om kvinnor som lämnat ett amfetamin- eller heroinmissbruk om deras sexualitet. De 16 kvinnorna som intervjuades var heterosexuella i åldrarna 26 - 55 och hade använt droger i mellan 3 - 35 år. Drogerna hade haft olika inverkan på kvinnornas sexliv; amfetamin med en stimulerande effekt, bättre självförtroende och ett sätt att släppa på hämningar. Heroin, däremot, med tynade lust och ett dämpat sexliv som resultat.

Två strategier

Gemensamt för kvinnorna i studien var att de nu längtade efter en fungerande tvåsamhet men också att de var osäkra på hur den sexuella delen i en drogfri parrelation hanteras. Osäkerheten kopplades också till utseende och en syn på kroppen som oattraktiv. Studien identifierar två gemensamma strategier som kvinnorna använder sig av för att hantera osäkerheten.
– Kvinnorna väljer antingen ett liv utan partner eller så lever de tillsammans med någon med liknande bakgrund och som har en förståelse. Då finns en gemensam förhandling om att tona ner sexualiteten, säger Sven-Axel Månsson.

Sexuell hälsa inom missbruksvården

I de fall sexualitet kommer på tal i olika behandlingsprogram uttryckte kvinnorna i studien att det görs genom att titta i backspegeln och lyfta de negativa konsekvenserna. Forskarna menar att det är dags att börja prata om kvinnornas sexuella hälsa i drogfrihet och hur den kan utvecklas till en positiv del av livet.
– Sexualiteten är en viktig fråga för missbruksvården samtidigt behövs det mer forskning kring sexualitetens plats inom olika behandlingsprogram, säger Bengt Svensson. 

Text: Jenny Meyer

Senast uppdaterad av Charlotte Löndahl Bechmann