Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Profil inom breddad rekrytering lyfts fram som inspiratör

2016-09-28

FORSKNING. John Storan blir hedersdoktor vid Fakulteten för kultur och samhälle. Han har spelat en avgörande roll som engagerad kunskapsförmedlare och inspiratör i Malmö högskolas arbete och satsning på breddad rekrytering och inkluderande förhållningssätt. 

John StoranJohn Storan är professor och verksam vid University of East London, varifrån han gjort sig känd internationellt för sitt arbete inom "Widening Participation". Han är en av Storbritanniens främsta experter inom breddad rekrytering och leder forskningscentret Continuum, som fokuserar på forskning kring breddad rekrytering och livslångt lärande. För närvarande är han gästprofessor i breddad rekrytering på Institutionen för språkstudier vid Malmö högskola.

Sedan 2003 har han samarbetat med representanter från olika delar av Malmö högskola, från undervisande personal och forskare till högsta ledningen, i arbetet med att göra Malmö högskola till ett öppnare och mer inkluderande lärosäte. Sedan 2008 har Malmö högskola ett samarbetsavtal med University of East London.

– John Storan har varit och är en konstruktiv och stimulerande samtalspartner som kritiskt granskat det arbete vi har gjort vid Malmö högskola. Han har bidragit med stor kunskap och gjort mycket för att initiera praxisnära forskning. Dessutom har han på ett generöst vis delat med sig av sitt kontaktnät och bjudit in vår fakultet att medverka i ansökningar om externfinansierade forsknings- och utvecklingsprojekt. Han har kort sagt varit en ovärderlig resurs för oss i det här arbetet, säger Bo Petersson, professor och prodekan vid Fakulteten för kultur och samhälle.

2004 fick John Storan utnämningen "Professorial appointment" vid University of Manchester Institute of Science and Technology. Han har också, bland mycket annat, varit engagerad i Non Award-Bearing Continuing Education National Group. Den svenska regeringens Rekryteringsdelegation (2002 – 2004) anlitade honom som expertrådgivare, vilket lett till att han sedan dess anlitats av en rad svenska lärosäten och organisationer. 

Text: Lotta Solding

Senast uppdaterad av Charlotte Orban