Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Prisas för engagemang och forskning inom förebyggande och psykisk hälsa

2016-09-23

HEDERSDOKTOR. Sven-Olof Isacsson och David Richards blir hedersdoktorer vid Fakulteten för hälsa och samhälle. De uppmärksammas för såväl gedigna forskningsinsatser som för den roll de spelat för fakulteten. 

Sven-Olof Isacsson är professor emeritus vid medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus i Malmö. Han är specialist i invärtesmedicin, kardiologi och allmänmedicin och har forskat inom bland annat epidemiologi, förebyggande medicin, socialmedicin och hälso- och sjukvårdsforskning.
– Sven-Olof har en fantastisk forskargärning bakom sig, med ett brett och mångvetenskapligt angreppssätt. I sin forskning har han alltid sett betydelsen av förebyggande hälsoarbete i relation till stadens utveckling. I sitt uppdrag som ordförande för Malmökommissionen var han en stor inspirationskälla för många av oss, säger Tapio Salonen, dekan vid Fakulteten för hälsa och samhälle.

Viktig inspirationskälla

Sven-Olof Isacsson spelade också en viktig roll när högskolan grundades.
– Som ordförande för den områdeskommitté som höll ihop själva arbetet spelade Sven-Olof en aktiv roll när vår fakultet bildades. Dessutom är han en färgstark person och inspirationskälla, som på många vis står för många av högskolans värden: flervetenskaplighet, nyskapande och gränsöverskridande samhällsengagemang, säger Tapio Salonen.

David RichardsHar påverkat många

David Richards är professor i Mental Health Services Research, vid Universitetet i Exeter i Storbritannien och är känd internationellt för sin forskning inom psykisk hälsa och omvårdnad. Han leder University's Complex Interventions Research Group och har vid två tillfällen utnämnts till Senior Investigator, som en av fyra sjuksköterskor bland de 200 mest meriterade forskarna i Storbritannien.
– David Richards har påverkat många forskare inom vårt fält och är samtidigt en engagerad praktiker som är duktig på att nå ut med sin kunskap. Han var med och startade European Academy of Nursing Science (EANS) och är den första inom omvårdnadsforskningen som skrivit om komplexa interventioner, säger Ania Willman, före detta prefekt för Institutionen för vårdvetenskap på Hälsa och samhälle.

Utveckla samarbetet

Ett antal omvårdnadsforskare från Hälsa och samhälle har de senaste åren varit på olika former av utbyten vid Universitetet i Exeter.
– Vi har redan goda och upparbetade kontakter med Exeter, som vi gärna fortsätter att utveckla. Nästa sommar anordnas till exempel EANS sommarskola i Malmö, i anslutning till en internationell forskarkonferens, då David Richards självklart kommer att vara på plats, avslutar Ania Willman. 

Text: Charlotta Solding

Senast uppdaterad av Charlotte Löndahl Bechmann