Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Pedagogiska utmärkelsen delas av tre lärare

2016-10-21

ÅRSHÖGTID. Maja Povrzanovic Frykman och Ane Kirkegaard, Institutionen för Globala politiska studier, och Elisabet Carlsson, Institutionen för vårdvetenskap, tilldelas Malmö högskolas pedagogiska utmärkelse 2016. 

Av totalt 25 nomineringar till årets utmärkelse kom 19 från studenter och 6 från kollegor.

Maja Povzranovic Frykman o Ane Kirkegaard

Nomineringen av professor Maja Povrzanovic Frykman och universitetslektor Ane Kirkegaard kom från studenter. Nomineringen lyfter bland annat fram att de ”…utmanar sina studenter intellektuellt genom att få oss att beskriva, motivera och försvara våra idéer samtidigt som de respekterar vår integritet genom att inte försöka styra arbetet i viss riktning.” 

— Det är svårt att finna ord. Så mycket av det jag hoppas på att förmedla genom min undervisning finns i denna motivering. Var enda en av de studenter jag möter i min undervisning är viktig för mig, och för det ämne jag undervisar i. Var enda en är viktig för en förändring till en bättre värld. Och var enda en är viktig i sig själv, säger Ane Kirkegaard.

Maja Povrzanovic Frykman instämmer:
— Detta erkännande är av särskild betydelse eftersom den tar upp de frågor som inte är så lätta att mäta men som förblir avgörande för vår uppgift som universitetslärare. Jag är rörd och tacksam över studenternas erkännande av den kunskap, energi och omsorg som Ane och jag investerar i att möjliggöra lärandet  för kommande generationer av akademiker och praktiker inom området freds- och konfliktvetenskap.

Elisabeth Carlson

Docent Elisabeth Carlson får lärarnas utmärkelse. ”Hon har under flera år, och i samarbete med kollegor på institutionen implementerat peer learning och critical friends i såväl praktik och teori”, heter det i nomineringen, som också framhåller hennes arbete med det studentaktiva lärandet. En stolt och glad Elisabeth Carlson uppskattar just tonvikten på peer learning, som hon varit med att införa på alla nivåer inom utbildningen i vårdvetenskap, och även internationellt.

— Det anknyter till högskolans tonvikt på utmaningsbaserat lärande, att studenterna tar aktiv del i sitt lärande och ställs inför verklighetsförankrade problem. Vid peer learning lär studenterna av varandra, de står för undervisningen medan lärarna står för strukturen och fungerar som bollplank, säger Elisabeth Carlson.

Med utmärkelsen kommer ett stipendium om totalt 100 000 kronor. Summan delas lika mellan lärarlaget Frykman/Kirkegaard och Elisabeth Carlson.

Text: Magnus Jando

Senast uppdaterad av Magnus Jando