Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Malmö högskola blir universitet

2016-06-16

UNIVERSITETSSTATUS. Nu får Malmö högskola klartecken att bli universitet.
– Vi är fantastiskt glada över detta. Det här ger oss nya möjligheter att bland annat stärka vår forskning och forskarutbildning, säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö högskola. 
Det nya universitetet blir en nyckel när Sverige möter nya samhällsutmaningar. 

Helene Hellmark Knutsson (S), minster för högre utbildning och forskning, pekar på Malmö högskolas fokusområden.
– Det här är områden som vi från regeringen ser att vi behöver stärka vår forskningsposition i för att kunna möta de här samhällsutmaningarna. Då blir Malmö universitet en viktig nyckel i ett sådant arbete, säger hon till TT.
Regeringens ambition är att kunna ge Malmö högskola universitetsstatus från och med den 1 januari 2018. Malmö högskola uppmuntras nu att komma in med en fördjupad framställan om att få erhålla universitetsstatus.

Ett erkännande

– Det är mycket glädjande! För Malmö högskola betyder universitetsstatus mycket, den kommer att ge oss ökade möjligheter både vad gäller forskning och samverkan, säger Kerstin Tham.
Även för studenterna, varav 70 procent är första generationens akademiker, kan universitetsstatus ha betydelse.
– Särskilt glad är jag för att Malmö högskola, som lyckats rekrytera brett bland studenter även från mindre studievana hem, nu får ta del av de möjligheter som följer med universitetsstatusen. Det är ett erkännande, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad.

Ökade satsningar

Med universitetsstatus följer bland annat ökade forskningsanslag.
- För Malmö högskola betyder det att vi kan gå vidare och fördjupa våra forskningssatsningar inom den flervetenskapliga och samhällsnära forskningen. Resultaten av dessa satsningar kan på sikt bidra till en hållbar samhällsutveckling, något som gagnar oss alla, säger Kerstin Tham.
Ökade forskningsanslag innebär samtidigt att forskningsanknytningen i utbildningen stärks, vilket gynnar utbildningskvaliteten.
– Att få universitetsstatus underlättar även högskolans samarbeten, nationella såväl som internationella, då högskolan blir en likvärdig part, säger Tham.

Ambition sedan start

Malmö högskola har haft ambitionen att bli universitet sedan verksamheten startade 1998.
– Det är tack vara mina företrädare och alla medarbetare som ambitionen nu kan förverkligas, konstaterar Tham.
Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande, har under våren fört samtal med regeringen om att Malmö högskola ska bli universitet.
– Jag är naturligtvis väldigt glad idag att vi kommit fram till en överenskommelse. Under de senaste decennierna har Malmö genomgått en förvandling från industristad till kunskapsstad. Detta blir kronan på verket på denna utveckling, säger han.

 

Bakgrund/Universitetsfrågan

  • Ambitionen om att Malmö ska få ett universitet har funnits under lång tid. I januari 1995, alltså för drygt 22 år sedan, lämnade riksdagsledamöterna från Malmö, Bertil Persson (m) och Nils T Svensson (s), in en motion – där de ville att riksdagen skulle ge regeringen i uppdrag att skapa ett "nytt skånskt universitet i Malmö".
  • I för- och utredningsarbetet på olika nivåer inför skapandet av lärosätet i rikets tredje största stad kom projektet att benämnas som både Malmö universitet och Malmö högskola.
  • Samma dag som lärosätet officiellt inrättades (1 juli 1998) förklarade dåvarande informationschef Claus Nowotny för Sydsvenskan att högskolan hoppades på att bli universitet inom fem år.
  • I mars 2002 lämnade Malmö högskola (samtidigt som Södertörns högskola utanför Stockholm) in en universitetsansökan till utbildningsdepartementet. Ansökan lämnades dock utan åtgärd av utbildningsminister Tomas Östros och dennes efterföljare Leif Pagrotsky.
  • Därefter har en rad företrädare för Malmö högskola i olika sammanhang och ett flertal riksdagsledamöter lyft frågan om Malmö högskolas möjlighet att bli universitet. Även företrädare för Malmö stad och Region Skåne har i omgångar försökt påverka ansvariga i frågan. Varje gång med negativa svar från ansvariga ministrar som följd.
  • Så sent som förra våren förklarade statsminister Stefan Löfven att regeringen inte hade några planer på att göra Malmö högskola till universitet.

Text: Charlotte Löndahl Bechmann

Senast uppdaterad av Charlotte Orban