Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Malmö Living Labs prisas

2016-09-22

FORSKNING. Forskningsplattformen Malmö Living Labs har fått priset Artful Integrators' Award. Priset delas ut för enastående prestationer inom participatorisk design inom informations- och kommunikationsteknologier. Särskilt fokus är kollaborativt designarbete.

malmolivinglabs2016
Från vänster forskarna: Anna Seravalli, Anders Emilson,
Per-Anders Hillgren, Per Linde, Elisabet M. Nilsson, och Kristina
Lindström.

– Det är ett fantastiskt hedersamt pris inom ett av de viktigaste forskningsfälten vi arbetar inom, säger en stolt Per-Anders Hillgren, forskare i interaktionsdesign och som deltar i Malmö Living Labs, vid Malmö högskola.

Ville demokratisera arbetssätten

Malmö Living Labs startade som en forskningsplattform på Institutionen för konst, kultur och kommunikation – K3 2007. Syftet var att skapa ett långsiktigt forskningsprogram som drev frågeställningar om hållbar stadsutveckling, sociala innovationer och design. Frågor som ställdes var hur kan vi leva, bo och verka i den framtida staden, vad finns det för alternativa sätt? Syftet var också att demokratisera innovationer och skapa nya arbetssätt för att möta samhällsutmaningar.

– Vi har arbetat med att hitta samverkansformer på tvären inom olika sektorer, tillsammans med företag, kommunen, små marginaliserade gräsrotsorganisationer och framför allt med medborgare, säger Per-Anders Hillgren.

Rymmer en rad projekt

Malmö Living Labs har genom åren innefattat en rad projekt, både EU-projekt och samarbeten med Malmö stad, företag och frivilligorganisationer. Genom projekten har deltagarna på olika sätt försökt utmana rådande hegemonier och maktstrukturer. Malmö Living Labs har också blivit inbjuden att delta i flera Europeiska forskningskonsortier.

– Vi har skapat ett ramverk för att samlas kring viktiga frågeställningar och för att kunna bygga prototyper gemensamt och dela idéer och kunskap, säger Per-Anders Hillgren.

När Malmö Living Labs startade var tankarna om designdrivet samarbete på gräsrotsnivå och med medborgare nya. Nu arbetar många samarbetspartners och aktörer på det sätt som Per-Anders Hillgren och de andra forskarna knutna till Malmö Living Labs från början kämpade för. Det finns många Living Lab runtom i Malmö, Sverige och Europa. Samtidigt skiljer sig Malmö Living Labs från andra Living Labs som ofta är hårt styrda och drivs av industrins behov, menar Per-Anders Hillgren.

Dags att omforma arbetet

Nu nästan tio år sedan starten håller Malmö Living Labs att omforma sitt arbete.

– Det börjar bli dags att tänka om, gå vidare och fundera på vad vi kan göra idag. Designtänkandet har påverkat och lab-liknande initiativ har etableras i Malmö och globalt. Nu måste vi flytta fram vårt perspektiv som forskare, säger Per-Anders Hillgren.

Priset delades ut under Participatory design conference, i Århus, Danmark, vilken var den 14:e i raden. Konferensen fokuserar på hur man kan arbeta tillsammans med design, innovation och förändring. Årets tema var deltagande och deltagarprocesser. Konferensen samlade drygt 200 deltagare, såväl forskare som mjukvaruutvecklare, chefer, kulturarbetare som designers, inom datavetenskap, arkitektur, design och interaktionsdesign, från alla världens kontinenter.

Fakta

Priset Artful Integrators' Award (även kallat Artful Integration Award) delas ut av Participatory Design Conferences (PDC) för "enastående prestationer inom participatorisk informations- och kommunikationsteknologi, som fokuserar på vikten av kollaborativt deltagande inom designfältet, och där god design anses rymma en mångfald av människor, praktiker och artefakter".

Text: Charlotte Orban

Senast uppdaterad av Charlotte Orban