Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Kulturinstitutioner och Malmö högskola i nytt samarbete

2016-11-10

FORSKNING/SAMVERKAN: Malmö högskola och 11 kulturinstitutioner i Skåne har startat ett samarbete för att utveckla kulturpedagogiken på museerna. Ytterst handlar det om att stärka kulturpedagogernas kunnande och repertoar för att öka elevers demokratimedvetande.

Det är ett trefaldigt projekt där skola, kulturinstitutioner och historieforskningen på Malmö högskola är inblandade. Initiativet kommer från  Regionmuseet i Kristianstad, men Region Skåne står som finansiär. En väsentlig förutsättning var dock att själva undersökningen görs av historieforskare på Malmö högskola.
stefan nyzell_liten- Först görs en inventering av vilka satsningar riktade mot skolelever som görs och av vem på  museerna, säger historiker Stefan Nyzell. Kulturpedagoger kan vara en ganska brokig skara – alltifrån arkeologer till dramapedagoger och samtidigt ha en enorm praktisk erfarenhet. Ibland arbetar de dock väldigt ensamma på sitt museum.

Det intressanta, menar Nyzell, är dock hur kulturpedagogerna arbetar med elevers lärande utanför skolan och vilka former och uttryck det tar sig – alltifrån utställningar, berättelser, rollspel, förmedlande via appar och virtuella miljöer, elevers deltagande i verkstadsarbete m.m. Det står även inskrivet i skolans styrdokument att eleverna ska få kunskaper om museer och kulturarv.
I projektet finns även en innehållsprecisering: Det ska handla om att stimulera elevers demokratimedvetande, empati och inlevelseförmåga.

Vikingaskepp
- Även i grundutbildning för blivande historielärarna låter vi studenterna arbeta med historia på många olika sätt för att göra historia djup, levande, begriplig och för att stimulera studenternas kritiska och analytiska förmåga. Senast var vi i Roskilde där studenterna fick pröva att tillverka vikingaskepp.
arbete-med-vikingaskepp_lit  

Ett delmål i just detta samarbetsprojekt med kulturinstitutioner är alltså att få vetenskapligt klarlagt hur och med vilka metoder kulturpedagogerna arbetar idag gentemot elever på skolor. Redan tidigare har biträdande professor Thomas Småberg gjort en pilotstudie på några kulturarvsinstitutioner som nu lett till detta större projekt.
thomas smaberg_liten- Jag ser denna djupare inventering som ett första steg,  säger Thomas Småberg. Sedan kan kulturinstitutionerna gå vidare med metodutveckling  och stärka den kulturpedagogiska identiteten. Museernas lärandemiljö borde även forskas om framöver.

Planerar forskningsprojekt
Institutionen Individ och samhälle, där Thomas Småberg är prefekt, har sedan tidigare både uppdrags- och distansutbildning riktade till kulturarvsinstitutioner. Det finns också en mängd fungerande nätverk och planerade forskningssamarbete mellan kulturarvsinstitutioner i Danmark, Skottland, England m.fl.

Text: Helena Smitt

Senast uppdaterad av Helena Smitt